• Ivar van der Velde

    Ivar woont in Stedum en zit in het examenjaar van het VWO. Volgend jaar gaat hij
    Internationaal en Europees recht studeren aan de RUG.

    Ivar heeft diverse nevenfuncties. Naast Groninger Dorpen is hij actief voor de Jongerenadviesraad van Provincie Groningen, de raadsfractie van de Christen Unie, het Jongeren sport- en cultuurfonds en de plattelandsjongeren.