• Jan Hut

    Jan Hut heeft 58 jaar in Zevenhuizen gewoond, tegenwoordig is Visvliet zijn woonplaats.
    Al jaren is hij actief in dorpsgemeenschappen, zoals nu in het bestuur van het dorpshuis van Visvliet en van de stichting Visvliet Vitaal.

    Jan maakt zich sterk voor de leefbaarheid in dorpen en dan met name voor het wonen in kleine dorpen. De wens van jongeren (maar ook ouderen) om te blijven wonen in het dorp en het aanbod wat daar vaak niet op aansluit.