Mobiliteit en bereikbaarheid

Als je op het platteland woont, is het belangrijk dat je zelf mobiel bent en je dorp bereikbaar is. Het in stand houden van openbaar vervoer in het dunbevolkte Groningen is een financiƫle puzzel.

Nu is het regionale openbaar vervoer nog de verantwoordelijkheid van het OV-bureau Groningen Assen, en kijkt het OV Consumentenplatform kritisch mee. Namens Groninger Dorpen zit bestuurslid Geertje Karstens in het OV Consumentenplatform. Contactpersoon voor dit onderwerp is Nienke Vellema.