Netwerk Zorgzame Dorpen Groningen

Zorgvoorzieningen verdwijnen steeds meer uit kleine dorpen. Op het Groninger platteland zoeken dorpelingen daarom vaak zelf een passend antwoord op deze verandering.

Noaberschap
De nog steeds in aantal groeiende zorgzame dorpen stellen ouderen en kwetsbare dorpsgenoten in staat om in eigen huis en dorp te blijven wonen in tijden van verdwijnende (zorg)voorzieningen. Van wekelijkse eetclubjes tot plannen om zelf als dorp nieuwe ‘zorg-hofjes’ van de grond te tillen. Dorpen die zelf het verzorgingstehuis overnemen, of zorgtelefooncirkels, dorpsloketten en vrijwilligersnetwerken organiseren waarin dorpsgenoten voor elkaar klaarstaan voor klusjes of de boodschappen. Soms in samenwerking met de professionele zorg. Dorpsbewoners organiseren dit, met een zorgzaam hart – veur mekoar en mit mekoar – om de zorg en leefbaarheid in hun eigen dorp in stand te houden of te verbeteren. Noaberschap in een nieuwe jas!

Netwerk: herkenbaar!
Een krachtenbundeling. Ruim 120 zorgzame bewonersinitiatieven hebben samen een netwerk gevormd, zichzelf een naam gegeven en daarmee een herkenbaar gezicht gekregen: Zorgzame Dorpen Groningen. Binnen dit netwerk delen met dorpen met elkaar wát ze organiseren aan zorgzame initiatieven en hoe ze dat doen. Ook maakt het netwerk de beweging zichtbaar naar buiten toe en herkenbaar voor gemeenten en zorgaanbieders, met als doel om de samenwerking tussen de formele en informele zorg te bevorderen.

Groninger Dorpen ondersteunt zorgzame bewonersinitiatieven, faciliteert het netwerk en de website en organiseert bijeenkomsten.

Website Zorgzame Dorpen Groningen
Wil je weten welke dorpen zijn aangesloten bij het netwerk Zorgzame Dorpen Groningen en ben je benieuwd wat ze zoal organiseren? Bezoek dan de eigen website van het Netwerk Zorgzame Dorpen Groningen door hier te klikken. Wil je persoonlijk advies of om een andere reden in ons gesprek? Neem dan contact op.