Netwerk

Onze kracht zit onder meer in ons grote netwerk, landelijk en regionaal. Zo maken wij onder andere deel uit van de LVKK, het landelijke netwerk van provinciale dorpenkoepels.

De LVKK behartigt de belangen van dorpsorganisaties en actieve dorpsbewoners. Dat doet ze via beïnvloeding van wet- en regelgeving en beleid die gaat over de leefbaarheid van het platteland in het algemeen. Ook Netwerk Duurzame Dorpen en Dorpshuizen.nl zijn landelijke initiatieven waar wij aan meedoen. Binnen de provincie Groningen is het netwerk zeer divers.

Per thema (landschap, zorg, gaswinning, internet, toerisme, overheidsparticipatie, voorzieningen….) hebben wij andere samenwerkingspartners. De provincie Groningen is daarin spil en broodheer om de activiteiten van Groninger Dorpen mogelijk te maken.