Nieuwe Omgevingswet

Er wordt door de landelijke overheid al een hele tijd gewerkt aan een nieuwe Omgevingswet. Deze nieuwe Omgevingswet is meer gericht op de functionaliteit van de ruimte en vraagt daarom ook initiatief vanuit de maatschappij (dat kan dus zijn vanuit bewoners, ondernemers, verenigingen of organisaties). De nieuwe Omgevingswet zal per 1 januari 2022 van kracht worden, tenminste als alle IT-beperkingen bij de diverse overheden tijdig zijn verholpen.

Groninger Dorpen verwacht dat de invoering van deze wet invloed zal hebben op het werk van dorpsbelangenorganisaties, namelijk: verandering van verantwoordelijkheid als dorpsorganisatie (zij moeten straks zorgen voor de onderlinge overeenstemming binnen het dorp over een initiatief) en verandering van ruimte/invloed op ontwikkelingen (een kans om dorpsbrede initiatieven verder te brengen). Groninger Dorpen heeft er daarom in 2019 een cursus aan gewijd, nieuwsberichten en artikelen over gepubliceerd en meegewerkt aan de brochure ‘De nieuwe Omgevingswet: de omgeving maken we samen.’, die eind 2020 verscheen als uitgave van onze landelijke koepelorganisatie: de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen.
In deze brochure wordt toegelicht wat de gemeente en dorpsorganisaties aan elkaar kunnen hebben en op welke manier hun samenwerking gestalte zou kunnen krijgen.
Hoe dit in de praktijk verloopt of wordt aangepakt, wordt momenteel in een aantal pilots onderzocht. Ook in onze provincie lopen twee pilots waarvan we de resultaten in de toekomst zullen terugkoppelen.

Brochure De Nieuwe Omgevingswet

2e avond van de noordelijke cursus ‘De nieuwe Omgevingswet en de dorpsvisie’ (12 november 2019)

1e avond van de noordelijke cursus ‘De nieuwe Omgevingswet en de dorpsvisie’ (4 juni 2019)

Wat dorpen moeten weten over de nieuwe Omgevingswet (2017)