Nieuwe rol voor dorpsorganisaties

Ben je ook zoekende naar je rol als dorpsorganisatie? Speel het kleine kernen spel!

De LVKK, landelijke vereniging van provinciale dorpen- en dorpshuizenkoepels, heeft naar aanleiding van een onderzoek naar de veranderende rol van dorpsbelangenorganisaties het Kleine Kernen Spel ontwikkeld. Het spel daagt je uit om hardop na te denken hoe je als bestuur van een dorpsorganisatie zou kunnen handelen in situaties zoals: de laatste winkel dreigt te sluiten, er zijn wensen om een dorpsmolen te realiseren, de gemeente vraagt om bepaalde taken in het groenonderhoud over te nemen… enzovoort. Verken met elkaar voor welke opgaven je staat, wat jullie rol is, kan zijn en vooral: waar willen we als dorpsorganisatie naar toe!

Interesse om het spel te spelen? Mail of bel ons , dan maken we een afspraak om het spel met jullie te komen spelen.

Neem voor aanvullend advies of vragen over dit onderwerp, contact op met onze collega Nienke Vellema.