Contact

Hendrik Westerstraat 24
9791 CT Ten Boer

Postbus 23
9790 AA Ten Boer

t: 050 306 29 00

info@groningerdorpen.nl

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 9.00-17.00u

Routebeschrijving naar Groninger Dorpen


Vertrekpunt  

  Wat kunnen wij voor jou doen?

  Nieuws


  Artikel: boekhouden en factureren in dorpen

  Woensdag 25 november 2020

  Alle buurt- of dorpshuizen of bewonersbelangen hebben met geld te maken. Een goed boekhoudprogramma is onontbeerlijk en kan veel moeite en gedoe besparen.

  Corona-initiatieven van buurt- en dorpshuizen gezocht!

  Vrijdag 20 november 2020

  Door het coronavirus is veel onmogelijk geworden. Buurt- en dorpshuizen mogen bijvoorbeeld momenteel maar beperkt open zijn. De regels over wat wel en niet mag zijn niet altijd even duidelijk waardoor veel buurt- en dorpshuizen de deur veiligheidshalve maar helemaal dichtgooien. Toch ontstaan juist ...

  Veelgestelde vragen buurt- en dorpshuizen over nieuwe coronamaatregelen (update!)

  Donderdag 19 november 2020

  In overleg met de Veiligheidsregio Groningen is onderstaande lijst met veel gestelde vragen met bijbehorende antwoorden opgesteld, n.a.v. de nieuwe maatregelen afgekondigd bij de persconferentie van 13 oktober 2020.

  Buurt- en dorpshuizen mogen momenteel deels geopend zijn

  Woensdag 11 november 2020

  Op 7 november heeft de Veiligheidsregio Groningen de nieuwe noodverordening gepubliceerd met de coronaregels zoals die op dit moment gelden.

  Lijst zaalruimte buurt- en dorpshuizen (update!)

  Dinsdag 10 november 2020

  Veel bedrijven en gemeenten zijn momenteel op zoek naar ruimtes waar op een veilige manier vergaderingen of andere bijeenkomsten georganiseerd kunnen worden. Groninger Dorpen heeft een lijst samengesteld met buurt- en dorpshuizen die ruimte beschikbaar hebben. Vermeld worden op de lijst kan nog alti...

  Buurt- en dorpshuizen mogen open blijven voor besloten activiteiten

  Vrijdag 6 november 2020

  Buurthuizen en bibliotheken mogen de komende twee week toch openblijven voor georganiseerde activiteiten. Hierbij wordt in ieder geval gedoeld op activiteiten voor kwetsbare groepen. Minister-President Rutte had bij de persconferentie op 3 november buurthuizen met name genoemd bij de publiek toegank...

  Videma, Buma en Sena compenseren buurt- en dorpshuizen voor gedwongen coronasluiting

  Vrijdag 6 november 2020

  Videma, Buma en Sena gaan buurt- en dorpshuizen compenseren voor de gedwongen coronasluiting. In deze periode kon immers geen gebruik gemaakt worden van de licentie bij Buma, Sena en/of Videma.

  Update Fondsenlijst

  Vrijdag 6 november 2020

  Er zijn talloze fondsen en subsidies te vinden waarmee jouw initiatief gefinancierd kan worden. Om je een handje te helpen met zoeken heeft Groninger Dorpen een fondsenlijst opgesteld. Inmiddels is deze lijst ook volledig digitaal te vinden op onze website. De fondsenlijst geeft een algemeen overzic...

  Onderzoek mobiliteit op het Groninger platteland: medewerking gevraagd!

  Donderdag 5 november 2020

  Naar aanleiding van de reacties op onze oproep naar Openbaar Vervoer-ervaringen in dorpen heeft Groninger Dorpen bij Kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool een onderzoeksvraag uitgezet. Mede als deelnemer aan het Consumentenplatform Openbaar Vervoer vraagt Groninger Dorpen zich bijvoorbe...

  Trots op Groningen, trots op Winsum!

  Vrijdag 23 oktober 2020

  De leden van de ANWB verkozen Winsum deze zomer tot het ‘Allermooiste dorp van Nederland’. Namens alle dorpen in Groningen iets om trots op te zijn. Lees meer over de nominatie en de effecten.

  Compensatie coronacrisis buurt- en dorpshuizen

  Woensdag 21 oktober 2020

  Vanuit het Rijk is geld beschikbaar gesteld om gemeenten te compenseren voor extra uitgaven aan buurt- en dorpshuizen i.v.m. coronaschade. Groninger Dorpen heeft een brief aan álle gemeenten gestuurd waarin wij oproepen het toegekende bedrag ook daadwerkelijk aan buurt- en dorpshuizen te besteden.

  Verbinding tussen Noord- en Zuidwolde nader bekeken

  Dinsdag 20 oktober 2020

  De Vereniging Plaatselijk Belang Noordwolde (PBN, opgericht 1938) heeft op 16 oktober van bureau Spatial Planning & Design van Winkelmann & Wijnstra het eindrapport ontvangen van het onderzoek naar de verbindingsaspecten van de Noordwolderweg. Deze is al eeuwenlang de verbinding tussen bei...

  Postcode Loterij Buurtfonds voor financiering lokale buurtprojecten

  Dinsdag 20 oktober 2020

  Lokale organisaties, zoals buurthuizen en speeltuinverenigingen, kunnen vanaf vandaag bij het Postcode Loterij Buurtfonds aankloppen voor een financiële bijdrage voor hun buurtproject. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van een gemeenschappelijke moestuin, het organiseren van een buurtfestival, of het...

  MAEX Impuls Groningen

  Maandag 19 oktober 2020

  De MAEX Impuls is een fonds voor initiatieven die hun organisatiekracht willen versterken, een onderdeel dat vaak moeilijk te financieren is.

  Nieuwe noodverordening en gevolgen voor buurt- en dorpshuizen

  Donderdag 15 oktober 2020

  Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen dinsdag (13 oktober) vragen veel buurt- en dorpshuizen zich af of (en onder welke voorwaarden) zij open mogen blijven.