• Meer aandacht voor jongeren

  Vaak zijn het volwassenen die sturing geven aan projecten. En het zijn vaak 45-plussers (vrijwilligers en professionals) die zich inzetten voor het Groninger Platteland. Zij hebben beslissingsbevoegdheid, maar vergeten één ding: Juist jongeren kunnen vanuit frisse, eigenzinnige blik meedenken. Jongeren hebben heel wat te vertellen over wat zij zien gebeuren in hun eigen woon- en leefomgeving.

  Ruimte voor jongeren: Zo werk je met jongeren aan een sterk platteland

  Ook Jong Platteland zet zich hiervoor in, dat in samenwerking met o.a. Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen, Platteland jongeren NL, HAN Univercity of Applied Sciences en diverse belangenbehartigingsorganisaties pleit voor het betrekken van jongeren bij dorpsactiviteiten. Lees voor meer informatie over Jong Platteland de brochure ‘Ruimte voor jongeren’.

  JongerenTop 2019 en Goud Grunn

  Groninger Dorpen werkte de afgelopen tijd samen met jongeren uit het aardbevingsgebied aan het project JongerenTop (JOT). Het voornamelijkste doel was om jongeren mee te laten beslissen over hun eigen toekomst. Het gaat immers om beslissingen die voor hen nog lang mee gaan.
  Tijdens het JOT-Festival op 7 juni 2019 kwamen ruim 800 jongeren bij elkaar en werkten samen aan innovatieve ideeën en kansen (zie ook: De toekomst van Groningen volgens jongeren).

  Ook het project Goud Grunn, een samenwerking tussen o.a. het EPI Kenniscentrum en BuildinG en het voortgezet onderwijs, liet zien dat de onbevangen blik en creativiteit van jongeren juist tot krachtige initiatieven leidden. Tijdens het project werkten scholieren in kleine groepen aan slimme oplossingen voor problemen op het gebied van zorgen voor elkaar, aardbevingen en woningnood.

  Nazorgtraject JongerenTop van start

  Inmiddels is het nazorgtraject van JongerenTop 2019 aangebroken. Eén van de acties die bij de top 10 ideeën hoorde van het JOT-festival is de Museum Dorpentour. Groninger Dorpen gaat half mei samen met jongeren aan de slag om een succes te maken van het idee waar een jongere zelf mee kwam. Daarnaast gaat Daphne Wiebing (één van de projectmedewerkers van de JOT) aan de slag om jongeren nòg meer te betrekken bij bestaande- en nieuwe projecten.

  Zij gaat de komende tijd met Groninger dorpen en jongeren opzoek naar kansen om jongeren een prominente plek te geven bij de organisatie van initiatieven en projecten van Groninger Dorpen.

  Het wordt tijd dat jongeren een duurzame stem krijgen in organisaties. Dat houdt in dat jongeren:

  • meedenken in de aanpak voor nieuwe projecten;
  • meedoen in het uitwerken van plannen;
  • en bovenal: professionals en volwassenen leren om te luisteren naar de wens en behoefte van de jongere.

  Ben jij een jongere tussen de 11- 18 jaar en spreekt dit initiatief jou aan?
  Of heb jij als professional of initiatiefrijk persoon zelf ervaring in de samenwerking met jongeren?

  Spreek ons aan via: info@groningerdorpen.nl. Of neem contact op met projectleider Daphne Wiebing via: info@wiebingperspectief.nl / 06-40558614.