Contact

Hendrik Westerstraat 24
9791 CT Ten Boer

Postbus 23
9790 AA Ten Boer

t: 050 306 29 00

info@groningerdorpen.nl

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 9.00-17.00u

Routebeschrijving naar Groninger Dorpen


Vertrekpunt  

  Wat kunnen wij voor jou doen?

  Adviesraden en bewonersinitiatieven: wat hebben ze elkaar te bieden?

  Donderdag, 11 juli 2019

  Steeds vaker zien we bewonersinitiatieven in het sociaal domein (oa zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding en meedoen) in dorpen of wijken. In deze initiatieven zijn veel vrijwilligers actief, soms naast of met zorgaanbieders. Binnen elke gemeente is over het algemeen ook een adviesraad aan de slag. Wat hebben ze elkaar te bieden? Dit was de centrale vraag vrijdag 5 juli jl. tijdens de netwerkbijeenkomst van LSA (landelijk netwerk van actieve bewonersgroepen) en de Koepel Adviesraden sociaal domein.

  Aan de netwerkbijeenkomst deden mensen mee die betrokken zijn bij bewonersinitiatieven en/of deelnemer van een adviesraad zijn. Vanuit Groninger Dorpen nam Winanda Hoegen-Kuiper deel: om te horen hoe men kijkt naar zijn of haar rol in onze samenleving. Onderstaand lees je haar verslag van deze middag.

  Leefwereld
  Bij bewonersinitiatieven nemen inwoners de werkzaamheden zelf ter hand. De aanleiding om een bewonersinitiatief te beginnen is heel verschillend: soms omdat een zorgaanbieder uit het dorp vertrekt (bijvoorbeeld een verzorgingstehuis) of omdat er behoefte is om te werken aan het terugdringen van eenzaamheid. De initiatieven zijn passend bij het dorp: waar de behoefte van inwoners ligt, daarvoor maken bewoners zich sterk. Vanuit de werkelijke leefwereld.
  Van buiten naar binnen
  Adviesraden adviseren hun gemeente gevraagd en ongevraagd over kwesties binnen het sociaal domein. Zij trekken de leefwereld naar de beleidsmakers toe. Zoals de Koepel Adviesraden sociaal domein omschrijft: ‘Zij zijn een belangrijke lokale gesprekspartner vanuit inwonersperspectief. Vaak in de vorm van een adviesraad maar in toenemende mate ook in andere organisatievormen. Maar het gaat er in alle gevallen om dat er door een groep inwoners in georganiseerd verband geadviseerd wordt ten aanzien van kwesties die vanuit inwonersperspectief essentieel zijn. De raden adviseren de gemeenten vanuit het leefwereldperspectief, ze brengen de buitenwereld naar binnen.’

  Advieswerk verbreedt
  In toenemende mate worden de adviesraden gevraagd om mee te denken over brede, maatschappelijke thema’s. Thema’s rondom leefbaarheid.
  We zien daarmee dat adviesraden en bewonersinitiatieven aansluiting met elkaar kunnen vinden. Tijdens de netwerkbijeenkomst kwam ook meerdere keren naar voren dat het zoekende is of èn op welke manier bewonersinitiatieven en adviesraden aansluiting moeten vinden.

  Waar raken adviesraden en bewonersinitiatieven elkaar?
  Maar wat hebben de adviesraden te maken met bewonersinitiatieven? Er is een beweging gaande. Zoals eerder genoemd, zijn steeds meer vrijwilligers actief in het sociaal domein – het terrein waarop de adviesraden (on)gevraagd advies geven richting gemeente. Adviesraden kunnen en willen niet meer alleen vanuit de cliëntperspectief kijken naar het sociaal domein maar zij willen ook kijken naar de rol van de vrijwilliger. Bijvoorbeeld: wordt de vrijwilliger niet te veel bevraagd, welke kennis over bewonersinitiatieven is aanwezig bij beleidsmakers en het echte werk gebeurt in de dorpen/wijken maar wie buigt zich daarover vanuit gemeentelijke zijde?
  Voor adviesraden is de wens helder te krijgen welke bewonersinitiatieven er in dorpen of buurten zijn.

  Elkaar verbinden
  Elkaar verbinden, lijkt volgens de deelnemers aan de netwerkbijeenkomst één van de oplossingen meer zicht te krijgen op het werk wat door zowel bewonersinitiatieven als adviesraden wordt gedaan. De wijze waarop dit kan, is het zichtbaar maken van wat je doet. Dit kan door elkaar uit te nodigen voor (adviesraad)bijeenkomsten. Ook is er volgens de groep een rol weggelegd voor gemeenten: gemeenten worden groter en thema’s worden ook groter. Om zicht te hebben op de lokale ontwikkelingen werd de suggestie gegeven dat de gemeente een gezamenlijke bijeenkomst organiseert: voor adviesraad en bewonersinitiatieven. Met daarbij de insteek: wat van waarde is voor het werk van de adviesraden en voor (de inzet voor) de lokale omgeving! Of, zoals de koepel ook beschrijft: vanuit het leefwereldperspectief, van de buitenwereld naar binnen (lees: gemeentelijke organisatie).

  Netwerk zorgzame dorpen: zorgzamedorpengroningen.nl
  Het netwerk van en voor zorgzame bewonersinitiatieven in de provincie Groningen. Ben je werkzaam in een adviesraad en benieuwd wat er gebeurt of ben je een bewonersinitiatief? Dan is dit absoluut een kijk- en leestip!

  Meer weten?
  – LSA
  – Koepel Adviesraden sociaal domein