• Een “anker” in een wervelende wereld

  Het Anker is een particulier wooninitiatief in Midwolda dat als gezinshuis, midden in het eigen dorp, betrokken functioneert.  Groninger Dorpen-vrijwilliger Ton Hoekstra ging er op bezoek en schreef hierover een verslag.

  “Loop maar gewoon door, Meindert is binnen.”
  Ik heb net geparkeerd bij woongemeenschap “Het Anker” aan de Hoofdweg in Midwolda. Het is midden december, de sneeuwresten van de dag ervoor worden door Ferdinand opgeruimd, terwijl hij mij de voordeur wijst.
  Meindert is Meindert  Boer die samen met zijn vrouw Fennie sinds 2006 werken aan hun  ideaal: een woongemeenschap in Midwolda met verantwoorde zorg voor kinderen en  jongvolwassenen die door hun verstandelijke beperking een beschutte woon- en werkplek nodig hebben. Waar niet alles snel moet of langs de prestatiemeetlat wordt gelegd.  Heel wat anders dan een wereld die de mond vol heeft van kansen pakken en carrière maken.
  Eerst terug naar 2006 toen het initiatief van logeerhuis is ontstaan. De familie Boer nam een kind met een beperking in hun gezin op, maar dat werden al gauw meer. In de regio bleek behoefte aan deze vorm van opvang.

  Hoe het begon, hoe het groeide
  Vanwege de vorming van de nieuwe brede school voor Midwolda en Oostwold aan de noordoever van het Oldambtmeer kwam rond 2009 het gebouw van de pc Oosterheerdtschool aan de Hoofdweg beschikbaar. Daar trok de familie Boer in en al gauw ontwikkelde het logeerhuis zich tot een kleine woongemeenschap.  Eerst De Kleine Haven genoemd, inmiddels met de symbolische naam Het Anker.
  Het voormalige schoolgebouw werd geschikt gemaakt voor een woonfunctie voor langdurige zorg met een verzorgende functie voor in hoofdzaak de regio: Noordoost- en Oost-Groningen.  Maar ook kinderen van elders kunnen er een plaats krijgen.
  Er wonen nu 16 bewoners in een evenzo groot aantal appartementen. Enkele zijn wat groter, een aantal wat eenvoudiger, maar allemaal met eigen smaak en kleur ingericht. Soms keurig opgeruimd, af en toe een rommeltje, precies als in de ‘gewone’ wereld.
  Eten gebeurt met zijn allen, met elkaar voetbal kijken of lekker kletsen kan in de huiskamer, maar ook bij bewoners ‘thuis’.
  De locatie is bijzonder: dichtbij het centrale deel van Midwolda, maar aan de noordzijde gericht op het open landschap van het Oldambt.

  Betekenis voor dorpsgemeenschap Midwolda
  Wij willen nadrukkelijk iets voor de dorpsgemeenschap van Midwolda betekenen, vertelt Meindert Boer.  Hoe dat  in zijn werk gaat?
  Van de bewoners vormt een aantal de ‘buitenploeg’. Deze helpen ouderen in het dorp bij hun tuinonderhoud (voor een bakje koffie en een praatje), ze werken voor Staatsbosbeheer in het Midwolder Bos (bomen vellen) en doen klusjes in het groenonderhoud voor de gemeente Oldambt (waar het centrum van het dorp met bloempotten aan de lantaarnpalen is versierd).
  En de buitenjongens helpen ook mee bij het geschikt maken van het terrein De Wissel.

  De Wissel is een terrein waar eerst bejaardenwoningen van Woonstichting Groninger Huis stonden. Deze verouderde woningen zijn inmiddels gesloopt. Het terrein krijgt een parkachtige inrichting en wordt een ontmoetingsplek voor de inwoners van Midwolda en ook voor mensen die het dorp bezoeken. Er komt ruimte voor een plein, een terrein voor sport en spel en er wordt een ‘belevingsroute’ door het bos aangelegd. Op het plein is ruimte voor een gebouwtje voor kleinschalige verenigingsactiviteiten. Ook komen er nog enkele kleine speelvoorzieningen waaronder een skatebaan.
  Al met al wordt in overleg met dorp naar een invulling van het terrein gestreefd, die past bij het beeld van een ‘groene dorpskern’.
  Naast de ‘buitenploeg’ is er ook het ‘binnenteam’. Sinds 2013 is voor de dagbesteding een cadeauwinkel met een eenvoudige horeca-accommodatie aan de Hoofdweg in Midwolda gevestigd. Ook worden er houtbewerkingsproducten gemaakt. Zo zijn ‘wonen’ en ‘werken’ losgekoppeld, een bewuste keuze.

  “Wil je soep of liever koffie”, zo is het welkom als ik binnenkom in de voormalige klokkengieterij, even verderop aan de Hoofdweg. Ook hier een bijzondere sfeer: alles afgestemd op aard en tempo van de mensen.  De bewoners van Het Anker leren er veel, maar mogen dat in een beschermde omgeving doen. Daar hoeft het niet allemaal snel en flitsend, vriendelijkheid is wel zo prettig als het in een rustige en gemoedelijke sfeer plaatsvindt. En dat is in de Oude Gieterij het geval.
  Ook bij de dagbesteding wordt de dorpsgemeenschap van Midwolda betrokken: vrijwilligers werken in de winkel of helpen mee in de horeca.
  En niet te vergeten: ook toeristen kunnen zo eens aanwippen in de Oude Gieterij. Want Midwolda ligt per slot in een prachtig gebied: je kunt een rondje rond het Oldambtmeer maken, in het Midwolder Bos wandelen en je verwonderen over de bijzondere boerderijen in een landschap met eindeloze vergezichten.
  Naast de geïdealiseerde doelstelling die nog steeds op de eerste plaats staat, is Het Anker ook een dienstverlenende instelling met 24 uurs-zorg, waar maar liefst 12 arbeidsplaatsen zijn. De meeste mensen die er werken, zijn afkomstig uit de regio. En natuurlijk, ook Het Anker moet aan kwaliteitscriteria en inspectie-eisen voldoen. En daar blijven we steeds voor werken, zegt Meindert Boer, en daar leggen we verantwoording over af.

  Een blik naar de toekomst
  Kijken we naar 2018 en verder.
  Meindert Boer vertelt dat de jongeren in principe onbeperkt in Het Anker kunnen blijven wonen; hun (individueel) zorgplan is leidend. Ook voor de toekomst blijft een goed perspectief voor de bewoners – ieder met eigen mogelijkheden – een ideaal om met zijn allen aan te werken. Voor ouders ook een geruststellende gedachte als dat dichterbij komt.
  Daarnaast zijn er ook concrete plannen voor het terrein: er komt ruimte voor nieuwe buitenactiviteiten, zoals een paardenbak  met schuur voor paardenverzorging en verder de aanleg van een moestuin met ruimte voor groenonderhoud.
  De ochtend is met al deze indrukken én prima koffie snel om. “Het beste mor weer”, klinkt het als ik de deur achter me laat. Inmiddels is het zonnig geworden. De bewoners en begeleiders van Het Anker wensen we dat ook voor de toekomst toe.

  Meer weten? Bezoek dan de website van Het Anker
  Ton Hoekstra