• Oproep: betrek bewoners bij de Regionale Energiestrategie

    Bestuurders van de Provincie, gemeenten en waterschappen in de provincie Groningen verwachten dat windmolens en zonnepanelen op Gronings grondgebied in 2030 5,7 Terawattuur (TWh) elektriciteit opwekken. Dat schrijven zij in hun langetermijnplan voor energietransitie, de Concept Regionale Energiestrategie (RES).

    Wij ontvangen signalen uit dorpen dat inwoners onvoldoende betrokken zijn bij de totstandkoming van dit document. Om dit signaal door te geven hebben wij ingesproken bij de vergadering van Provinciale Staten over de RES. Lees hier onze tekst.

    Nadat alle concept-plannen ook landelijk beoordeeld zijn maken de regio’s een definitief plan (RES 1.0), dat op 1 juli 2021 klaar moet zijn. We onderstrepen het belang van voldoende aandacht voor participatie van inwoners in het vervolgproces. We roepen Provincie en gemeenten op om hier zorgvuldig mee om te gaan.

    We horen graag jouw ervaringen met de RES via info@groningerdorpen.nl.