• Bewoners Overschild sterker met eigen witboek

  Versterking: bewoners Overschild sterker met eigen witboek

  Deze week verspreidt de Dorpsbelangenwerkgroep Versterking Overschild (DVO) onder dorpsbewoners haar ‘Witboek Versterking Overschild – een handleiding voor bewoners’. Met het witboek maakt de DVO duidelijk wat voor haar de belangrijke uitgangspunten zijn waarmee Overschild de versterkingsoperatie ingaat. Om alle bewoners sterker in hun schoenen te laten staan en als dorp regie naar zich toe te trekken. De ervaringen die Overschild tot dit initiatief noopten, bevestigen het weer: de impact is enorm, en bewoners moeten veel serieuzer genomen worden bij de versterkingsoperatie.

  We vroegen de DVO om een toelichting:
  “In het voorjaar van 2016 werden de eerste huizen in Overschild geïnspecteerd om te bepalen welke versterkingsmaatregelen nodig zijn om bewoners veiligheid te garanderen gedurende een zware aardbeving. De benodigde rapportages laten echter nog steeds op zich wachten, waardoor het onduidelijk blijft wat de bewoners gedurende de versterkingsoperatie boven het hoofd hangt. Na een tweetal dorpsbijeenkomsten werd de Dorpsbelangenwerkgroep Versterking Overschild (DVO) gevormd.”

  “De groep heeft informatie verzameld over alle effecten en gevolgen van de versterkingsoperatie, standpunten bepaald en voorziet de bewoners van Overschild nu van een handleiding om beslagen ten ijs onderhandelingen in te kunnen gaan met NCG, CVW en, met nog altijd op de achtergrond, NAM.
  De drie organisaties, en ook de overheid, lijken onvoldoende doordrongen van het feit dat ónze woningen versterkt moeten worden, dat óns leven op de kop wordt gezet, dat óns dit ongevraagd overkomt en dat wíj dus gekend willen worden in de organisatie van óns versterkingsproces.”

  “Het eerste resultaat van de inspanningen van de DVO is dit witboek waarin thema’s zoals keuzes tussen verhuizen, versterken of herbouw worden behandeld, maar ook de versterking zelf, wisselwoningen, geldkwesties en tenslotte de toekomst van ons dorp.”

  Wij mochten het witboek vast inzien. Het is een informatief, praktisch en begrijpelijk document waar niet alleen dorpsgenoten maar ook andere dorpen hun voordeel mee kunnen doen. Voor bewoners staat er bijvoorbeeld een afwegingskader en stappenplan in om te helpen verschillende keuzes te maken en eisen te stellen. Eisen die ook de DVO breder stelt en die wij zeker goed zullen bestuderen en meenemen naar tafels waar deze onderwerpen aan de orde komen. Maar juist ook de integraliteit van het witboek met de aspecten die voor de toekomst van het dorp van belang zijn, maakt het bijzonder.

  Alle bewondering en waardering voor de mensen die hier aan gewerkt hebben tussen de persoonlijke situaties door. Dat dit initiatief in Overschild zijn effect ten goede zal hebben, mensen aan het denken zet en gemeenschappen die met versterking te maken hebben inspireert!

  Op het online dorpsportaal Overschild.nu is nu ook een webpagina ‘Versterken woningen Overschild’ aangemaakt. Houd deze in de gaten voor de informatie van de DVO. Hier vind je na vandaag ook het witboek. Voor een gedrukt exemplaar of verdere informatie is het contactadres: versterkingoverschild@gmail.com.

  Wij hebben overleg met DVO om in Overschild de derde uitwisselingsavond voor dorpsbelangen rond de versterking plaats te laten vinden. T.z.t. zal de aankondiging hiervan o.a. in onze nieuwsbrief staan.