Contact

Hendrik Westerstraat 24
9791 CT Ten Boer

Postbus 23
9790 AA Ten Boer

t: 050 306 29 00

info@groningerdorpen.nl

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 9.00-17.00u

Routebeschrijving naar Groninger Dorpen


Vertrekpunt  

Wat kunnen wij voor jou doen?

Bijeenkomst Thuis blijven wonen? Graag in eigen dorp! Een verslag…

Donderdag, 14 juni 2018

Op donderdag 31 mei vond de bijeenkomst ‘Thuis blijven wonen? Graag in eigen dorp!’ plaats. In het dorpshuis Aig’n Heerd in Leermens kwamen mensen uit alle windstreken van Groningen bij elkaar om Woondromen met elkaar te delen. De bijeenkomst werd georganiseerd vanuit de Coalitie Gezond Wonen.
Doel van de avond was om voorbeelden en ervaringen over gerealiseerde en nog te realiseren woondromen met elkaar te delen.

Gezond Wonen
Henk Timmerman (UMCG) is projectleider voor de Coalitie Gezond Wonen. Iedereen wil ‘fijn wonen’ in zijn of haar eigen woonomgeving en daarop zelf zoveel mogelijk de regie houden. Wat dit betekent is voor iedereen verschillend, maar zaken als: veilig, duurzaam, mooi, comfortabel, gezond en passend bij verschillende levensfases hebben daar direct mee te maken. Met deze dingen zijn mensen, dorpen, overheden en bedrijven bezig in de CoalitieGezondWonen.

KAW
Diet Hensums, adviseur bij architectenbureau KAW, heeft veel ervaring in de ondersteuning van dorpsinitiatieven en ‘collectief particulier opdrachtgeverschap’(CPO). KAW ondersteunt veel dorpsinitiatieven bij de uitwerking en realisatie van woondromen.
Wat maakt dat mensen prettig wonen? Niet zozeer de lichaamsfuncties, maar vooral zingeving, participeren, kwaliteit van leven, mentaal welbevinden.
Hier vind je de presentatie van Diet: KAW_VGD_zo lang mogelijk thuis in eigen dorp

Stichting Droomwonen Opende

Geert de JongBestuur bestaat uit mensen vanuit verschillende achtergronden waardoor de stichting een breed netwerk heeft en goed bekend is. Er is veel gebeurd in Opende sinds 2008: er zijn veel nieuwe voorzieningen gerealiseerd.
Ouderen en kinderen/mensen met een beperking moeten nu vaak naar Surhuisterveen, een grote dorp dat een hoger voorzieningenniveau heeft. Zo ontstond de droom van Opende: samen zorgen voor het dorp en het dorp zorgt voor jou.
Succesfactoren van Opende zijn:

 • Professionele begeleiding.
 • Duidelijk plan: iemand met een idee-> deel het met andere dorpsbewoners. Niet te veel maatschappelijke partijen eraan verbinden, wel veel delen. Plaatselijk belang was belangrijke partij omdat het de ingang naar de gemeente is en omdat het de representatie is van het dorp. Geniet veel draagvlak. Afgevaardigde van plaatselijk belang in het bestuur van de stichting.
 • Goed nadenken over het keizen van een organisatievorm. Helpt om een rechtspersoon te zijn, richting gemeente en fondsen. Stichting is een fijne vorm ivm niet persoonlijk aansprakelijk, geen winstoogmerk, etc.
 • Volhouden, lange adem hebben.
 • Goed contact met lokale politiek.
 • Gebruikmaken van kansen die voorbij komen.

Hier vind je de presentatie van Geert: Presentatie 31 mei 2018 Stichting Droomwonen Opende

Stamtoavels

Na een korte pauze gingen alle bezoekers van de bijeenkomst in kleinere groepjes met elkaar in gesprek aan stamtoavels. Aan het einde van de avond hebben we de volgende punten en opmerkingen verzoameld van de toavels:

 • Gewoon beginnen en gewoon doorgaan.
 • Als er kritische massa is doet de gemeente mee.
 • Schaal in de gaten houden. Hoeft niet groter te worden dan in eerste instantie de wens was. 50 mensen maximaal om iedereen nog bij naam te kunnen kennen.
 • Voorbeeld: Erfdelen Brabant: bij opdoeken van landbouwbedrijven blijft alleen de boerderij en een stukje erf over. Boerderij wordt gebruikt als gezamenlijk gebouw, aangevuld met zelfstandige woningen.
 • Boektip: ‘Ja maar wat is alles lukt’
 • Hoe zet je een zorgnetwerk op? Leer elkaar kennen!
 • In hele kleine dorpen misschien beter om dorp overstijgend te werken.
 • Let op de veiligheid en betrek bij bestaande zorgnetwerken.
 • Laat mensen zelf de oplossingen (mee)bedenken.
 • Verwacht niet dat de gemeente gelijk helpt of dat er direct geld is. Maak het aantrekkelijk voor de gemeente en andere partners om mee te doen!

Cliffhanger van Pien…

Aanwezig deze avond was ook Pien Meulenhoff. Pien is 14 jaar en zit in klas 3 van het Willem Lodewijk Gymnasium. Pien heeft haar maatschappelijke stage gelopen door deze avond mee te helpen en mee te denken. Haar verfrissende blik op de avond en op het thema lees je hieronder in háár verslag. Pien bedankt, je bent een topper!

Verslag van Pien ‘Thuis blijven wonen? Graag in eigen dorp!”

Ik vond de stage heel erg leuk. Het was heel anders dan ik had verwacht, want ik dacht dat er een soort voorlichting zou worden gegeven door Groninger dorpen, en dat er allemaal mensen kwamen luisteren die niet zo goed wisten hoe ze het nou moesten aanpakken. Maar dat was het juist niet, het was een avond georganiseerd door Groninger dorpen waar allemaal mensen met ideeën en tips naartoe kwamen en die graag wilden delen. Dat vond ik leuk, ik vond het daarom ook leuker dan ik had verwacht.

Drie mensen hebben wat verteld over wat zij doen om te zorgen dat ouderen langer in hun eigen dorp kunnen blijven wonen, namelijk, Stichting Droomwonen Opende, KAW architecten en Coalitie Gezond Wonen. Aan het eind van de avond ging iedereen in groepjes praten en ideeën en tips uitwisselen.

Dit zijn een paar van die tips:

 • Stop niet meteen als de gemeente nee zegt, als je uiteindelijk een goed plan hebt is de kans veel groter dat de gemeente ermee door wil.
 • Vraag aan de bewoners wat zij willen, bijvoorbeeld door middel van een enquête.
 • Maak de vereniging/organisatie/coöperatie niet te groot, houd het overzichtelijk.
 • Blijf positief denken. Ja, maar wat als alles lukt?
 • Zorg dat verschillende partijen gaan samenwerken, zoals de huisarts, de dorpsondersteuner en de dorpsraad.
 • Laat de mensen zelf aangeven wat ze willen ontvangen van het dorp en wat ze willen bijdragen aan het dorp.

Tip van Pien!
Wat kunnen jongeren betekenen voor het dorp?

Veel jongeren zijn op zoek naar een bijbaantje om wat geld te verdienen, maar ze willen daar niet al hun vrije tijd aan besteden. Ik denk dat jongeren heel goed kunnen helpen met bijvoorbeeld boodschappen doen voor mensen die dat zelf niet meer kunnen, helpen met een tuintje bijhouden en allemaal andere kleine klusjes die de bewoners zelf niet meer kunnen doen.

Er zou bijvoorbeeld ook een studieplek kunnen komen waar je rustig kunt leren met andere mensen en waar je ook gezellig kunt zitten. Want soms is er thuis geen ruimte of is het te druk om je te kunnen concentreren en dan is een gezamenlijke studie/ontmoet plek heel handig.