Contact

Hendrik Westerstraat 24
9791 CT Ten Boer

t: 050 306 29 00

info@groningerdorpen.nl

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 9.00-17.00u

Routebeschrijving naar Groninger Dorpen


Vertrekpunt  

  Wat kunnen wij voor jou doen?

  Bijpraten over de gaswinningsproblematiek

  Vrijdag, 9 november 2018

  (foto sociale media Rijksuniversiteit Groningen)

  Groninger Dorpen is rondom de gaswinningsproblematiek volop actief. Dit artikel is een verzameling van actuele berichten. Hieronder kun je lezen over het dorpennetwerk Van Onderen, het kenniscongres Veilig Wonen, het plan van aanpak van de versterking, de inzet van de veiligheidsregio en het onderzoek Gronings Perspectief.

  Van Onderen

  Wij werken meer en meer samen met het dorpen-netwerk Van Onderen. We delen actualiteiten rond schade, versterken en Nationaal Programma Groningen. Daarnaast bespreken we samen hoe de stem van dorpen beter gehoord kan worden. Hoe dorpen en dorpsontwikkeling van onderop een impuls kunnen krijgen. Geïnteresseerd om ook vanuit je dorp aan te sluiten? Neem dan contact op met Hilda Hoekstra of Maartje Kiep. Het delen van informatie en goede voorbeelden is ook waar Van Onderen op inzet. We hopen binnenkort daar concreet meer over te kunnen zeggen.

  Wat in Van Onderen ook nadrukkelijk aan de orde komt is de solidariteit in het gebied. Laten we elkaar vooral op blijven zoeken en samen zoeken naar verbinding en oplossingen!

  Veilig Wonen!

  8 november was het kenniscongres Veilig Wonen! bij BuildinG . Een congres voor bewoners, wetenschappers, organisaties, bouwbedrijven en overheden. Het beter betrekken van bewoners bij onderzoeken en onderzoeksvragen was een duidelijk punt van aandacht. Soms was het wat algemeen, een dieper inkijkje in de Groningse onderzoeken van het Kennisprogramma Effecten Mijnbouw was fijn geweest, tegelijkertijd was het de eerste presentatie in Groningen. Vanuit Groninger Dorpen was Inge Zwerver gevraagd voor het slotpanel. Hoe ontknopen we de wirwar aan kennis en initiatieven. Het pleidooi was niet zozeer dat er knopen zijn, maar dat er juist heel veel draden lopen; bewoners, instellingen, organisaties, overheden etc. Inge brak een lans voor een aantal herkenbare en open lokale kennisknooppunten. Dan ook letterlijk fysiek in het gebied zelf, waar alle partijen en bewoners kunnen binnenlopen-aanhaken-vragen en delen. Lees hier het programma: Programma Kenniscongres Veilig Wonen!

  Versterking

  Het plan van aanpak voor de versterking is nog niet openbaar. Zorg dat je je gemeente of gemeenteraad laat weten hoe je als dorp of buurt hierover geïnformeerd wil worden. Opnieuw versnipperde informatie doet de zaak geen goed lijkt ons. Er wordt gesproken over meer lokale bevoegdheden. Ook daarvan denken we dat het goed is je gemeente te vragen hoe je dorp of buurt daarin vertegenwoordigd kan zijn. Veel berichtgeving hierover de afgelopen dagen. BerichtNCG. SodM. Gasberaad.

  Veiligheidsregio

  De aardbevingsoefening is binnenkort. Op de (vernieuwde) website van Veiligheidsregio vind je informatie hierover. In de meest recente nieuwsbrief nr. 3 een korte terugkoppeling van de startbijeenkomst van het inwonerpanel. De uitnodiging daarvoor stond in ons laatste Nijsblad. De mensen die op deze avond aanwezig waren, denken met Veiligheidsregio mee over informatie en tips aan dorpen. Er volgt later verdere informatie. Is er vanuit jouw dorp in de tussentijd belangstelling, neem even contact op met ons.

  Gronings Perspectief

  De kop van het persbericht over het nieuwe rapport van Gronings Perspectief zegt genoeg. ‘Groningers merken te weinig van aanpak aardbevingsproblematiek. RUG-onderzoekers concluderen: afnemend vertrouwen bij zwaarst getroffenen’. Het onderzoek werd gepresenteerd tijdens het kenniscongres bij BuildinG. Je vindt het persbericht en rapport hier. Groninger Dorpen zit in de begeleidingscommissie.