Contact

Hendrik Westerstraat 24
9791 CT Ten Boer

Postbus 23
9790 AA Ten Boer

t: 050 306 29 00

info@groningerdorpen.nl

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 9.00-17.00u

Routebeschrijving naar Groninger Dorpen


Vertrekpunt  

  Wat kunnen wij voor jou doen?

  Brainstormavonden in Losdorp

  Vrijdag, 28 juni 2019

  Twee Deel – Droom – Doe sessies in Losdorp zijn inmiddels achter de rug! En met succesvolle uitkomsten. De werkgroep Wmo die dit allemaal initieerde kijkt tot nu toe tevreden terug op het proces dat in gang is gezet voor het realiseren van een Zorgzaam Losdorp. Eén van de thema’s die tijdens de sessies werd uitgewerkt werd direct in praktijk gebracht toen ik tegen het einde van de avond halsoverkop weg moest om mijn trein te kunnen halen. Vervoer is een belangrijk thema in Losdorp. Dat bleek zowel uit de ingevulde enquête als ook uit de gesprekken die op 17 & 19 juni werden gevoerd door de inwoners van het dorp.
  En dat kan ik mij maar al te goed voorstellen – tot nu toe lukt het iedere keer – om een lift te krijgen van en naar het station in Appingedam. Vooral dankzij de welwillendheid van de inwoners. En alhoewel het voor veel Losdorpers vanzelfsprekend is, je helpt elkaar als het nodig is, is het toch bijzonder dat mensen elkaar op deze manier ondersteunen. Incidenteel werkt het dus. Maar hoe ziet het vervoersvraagstuk er voor Losdorpers uit in de toekomst? Die zorg leeft bij de dorpsbewoners. Zijn er bijvoorbeeld mensen in het dorp die gebruik willen maken van ondersteuning, een hulp- of activiteitenaanbod die er nu nog niet is? Het is steeds lastiger om vanuit Losdorp zonder auto naar de grotere plekken met voorzieningen te komen. Want heel frequent rijden bussen nu al niet meer.

  Dat is mede waarom Losdorp aan de slag is gegaan met het project Zorgzaam Losdorp. Groninger Dorpen ondersteunt om wensen en initiatieven op het gebied van zorg en welzijn te realiseren. Juist door de wegvallende voorzieningen en op zoek te gaan naar nieuwe kansen.

  De georganiseerde avonden in dorpshuis De Bongerd werden op beide avonden goed bezocht. Zo was ook een grote betrokkenheid in het dorp te zien bij de verspreidde enquête  (met 70 respondenten, dat ongeveer 60% van de Losdorpers representeerde).
  Het programma tijdens de avonden was divers. Eerst werd door Debora Boneschansker een aantal uitkomsten uit de enquête gedeeld. Mensen gaven in de enquête bijvoorbeeld aan graag in Losdorp te wonen (vanwege de mooie natuur en rust, het karakteristieke dorp, de fijne sfeer en de eigen woning). Lang niet altijd zagen de Losdorpers zich ook in de toekomst goed oud worden in Losdorp.
  Dat had te maken met de weinige voorzieningen in het kleine dorp en beperkte mogelijkheden voor jonge gezinnen op het gebied van wonen en voorzieningen.
  Verrast was men over de toegekende waarde aan huidige activiteiten in Losdorp. Trots mogen de dorpsbewoners zijn op hun goed georganiseerde oud papier inzameling. Deze activiteit stond namelijk hoog op de ranking lijst. De aanwezigen reageerde zeer positief (en met enige zorgzaamheid) op de antwoorden die de ingevulde enquête liet zien op het thema betrokkenheid.  Men wil zich over het algemeen graag bekommeren over de mensen die aangeven dat zij in mindere mate aansluiting vinden in het dorp. Hoe is nog wel even de vraag. Want je kunt toch niet zomaar aanbellen bij jan en alleman om te vragen waarom iemand zich wel of niet goed voelt in het dorp?
  De dorpsondersteuner, in het leven geroepen door de gemeente Delfzijl start binnenkort ook in Losdorp. Weliswaar nog zonder functieprofiel. Net als in andere dorpen van Groningen zal de dorpsondersteuner in dienst komen van het dorp. De komende tijd zal blijken hoe zij het dorp kan ondersteunen. Inwoners hebben al wel ideeën over de invulling, concreet is het nog niet.

  Tijdens het tweede deel van beide avonden gingen de aanwezige dorpsbewoners aan de slag met drie thema’s die in de enquête veel aandacht kregen. Thema’s zijn: Ontmoeten & activiteiten, Vervoer en Dingen voor elkaar doen (zorgzame activiteiten organiseren). Onder leiding van Daphne Wiebing is een 6-tal ideeën voor een Zorgzaam Losdorp uitgewerkt en aan het eind van de avond gepresenteerd.  De samenstelling van de groepen, het enthousiasme (en vast en zeker ook het mooie weer) zorgden voor de juiste dynamiek en creativiteit. Hieronder een uitwerking van de ideeën voor Zorgzaam Losdorp:

  Ontmoeten & activiteiten
  1. Tuinieren op niveau (dorpstuin in parkje)
  Een verhoogde tuin waar kruiden, groenten en fruit worden verbouwd. Iedereen in Losdorp kan mee doen en gebruik maken van de producten. Voor collectief gebruik dus. Juist vanwege de verhoging kunnen ook de ouderen uit het dorp meedoen. Het tuinontwerp kan in samenwerking met de gemeente gemaakt worden. Mensen uit het dorp kunnen meehelpen subsidie te verkrijgen en helpen uit te zoeken welke vergunning nodig is. Aanvullend wil Losdorp een markt organiseren. Zodat in september groenten en fruit geoogst en gegeten kan worden. Ook in het voorjaar en in oktober (fruit) zal de markt in het dorp gehouden worden. Het idee is om tijdens deze markt ook zaden en stekjes aan te bieden aan dorpsbewoners. De namen van mensen die dit gaan organiseren zijn al bij de uitwerking betrokken. Tot slot wil Losdorp ieder jaar een zonnebloem wedstrijd gaan houden: ‘Wie heeft de hoogte, dikste zonnebloem van het dorp’. Dit is een activiteit waar jong en oud aan deel kan nemen.
  2. Heel Losdorp in beweging
  Losdorp heeft grootse plannen voor de dorpsbewoners als het gaat om bewegen en gezondheid. Het idee is om één keer per maand een bewegingsactiviteit voor dorpsbewoners te organiseren. Zo zijn er voldoende mensen in het dorp die vast en zeker willen bijdragen aan het geven van een sportactiviteit of pilatestraining. De prachtige tuinen in Losdorp bieden ook kansen om mensen in beweging te laten komen. Enerzijds bedoeld om ontmoeting te stimuleren. Anderzijds gewoon een goede manier om gezamenlijk te wandelen door de goed onderhouden tuinen van Losdorp. De bedoeling is dat een aantal dorpsbewoners hun tuinen beschikbaar stellen voor dorpsbewoners die overdag graag een kijkje komen nemen. Tot slot is er het plan om een sportdag te organiseren (gevarieerd met activiteiten als vissen, kinderspeeldag of andere activiteiten). Deze dag wordt afgesloten met frituur in de openlucht.
  Trouwens; beide genoemde initiatieven kunnen uitgebreid worden met koffieochtenden, eigen baksels of kookworkshops. Maar net waar de mensen affiniteit voor voelen.
  3. Activiteiten in en rondom het dorpshuis
  De enthousiaste groep die met die onderdeel aan de slag ging heeft activiteiten op breed vlak voor Losdorp bedacht.  Het zou leuk zijn als er een activiteitencommissie in het leven geroepen wordt om uitvoering te geven aan de activiteiten. Vooral de ideeën waar mensen aan mee willen werken kunnen dan realiteit worden. Eén van de ideeën is om het gezamenlijk eten in de Bongerd op te pakken. Dit kan dan één of twee keer per maand plaatsvinden. Verder wordt er gedacht aan boottochtjes, speciale dansles, jeu de boules met 1 x per maand onderhoud van de baan, motortochten, darten. Een midzomerfeest zou ook leuk zijn. Gemakkelijk te realiseren, mogelijk met wat budget uit het potje van dorpsbelangen, bijvoorbeeld voor de huur van een springkussen.

  Dingen voor elkaar doen

  1. Wenspunt
   Bewoners van Losdorp zien kans om een pool in het leven te roepen. De pool is er voor mensen die wel wat ondersteuning kunnen gebruiken. Wenspunt klinkt positief en nodigt uit om je wens in vervulling te laten gaan. Bij het wenspunt kun je op het gebied van zorg terugvallen op elkaar.
   Bijvoorbeeld in de vorm van een klusje in de tuin, gewoon een praatje, maar ook voor een ritje naar het station of het dichtstbijzijnde ziekenhuis. De bedoeling is wel dat een groep uit het dorp zich (weliswaar incidenteel) beschikbaar wil stellen om iets voor de ander te betekenen. De dorpsondersteuner die in Losdorp aan de slag gaat kan een rol spelen in het verzamelen van hulp & aanbod. Het idee is om huis aan huis langs te gaan bij mensen om de pool van vrijwilligers op te stellen. Het grootste gedeelte van dit idee kan gerealiseerd worden door goede wil. Ook is een idee om thema avonden te organiseren: met elkaar en voor elkaar.
   2. Mobiel Losdorp: Circle of life
   Dit initiatief biedt mensen in Losdorp een luisterend oor. Sociale controle, maar dan op de goede manier. Er wordt gedacht aan een telefooncirkel. Waarbij iedere dag ook een belrondje wordt gedaan. Mensen die er behoefte aan hebben worden gebeld met een simpele vraag: hoe het met iemand gaat.
   Gewoon een stukje persoonlijke aandacht. En wanneer iemand dan aangeeft behoefte te hebben aan wat contact, wordt er samen gekeken naar een oplossing. Bijvoorbeeld door eerst contact te zoeken met een familielid, of gewoonweg door iemand uit het dorp die zich beschikbaar heeft gesteld om even op de koffie of thee te gaan bij iemand. Vrijwilligers kunnen meedoen naar behoefte. Zo kan er een telefoonlijst worden opgesteld met contactpersonen. Losdorpers zien een coördinerende rol weggelegd voor de dorpsondersteuner.Vervoer (zelf regelen)
   1. Op Toer & Op Rit
   Op het gebied van vervoer zijn twee ideeën uitgewerkt. Het vervoer haalt mensen niet alleen uit hun isolement, Losdorpers vinden zelf dat het een gemeengoed moet zijn. Het is iets waar iedereen recht op heeft. Op Tour is structureel en met behulp van gemeente te realiseren. Het is namelijk een route die door gemeente wordt gefaciliteerd en waar bewoners van Losdorp frequent gebruik van kunnen maken. Op gemakkelijke wijze naar de stad Groningen kunnen komen, dat is het idee. Dat hoeft geen vaste buslijn te zijn, maar kan in de toekomst ook worden ingevuld door een buurtbusje – en in samenwerking met andere dorpen. Op Rit wordt door de Losdorpers zelf gerealiseerd. Het is een pool van vrijwilligers die zich aanmeldt om zo af en toe iemand weg te brengen. Op Rit is onderdeel van het wenspunt. Op Rit kan onafhankelijk bestaan door welwillendheid van de Losdorpers.
   2. BroesBus
   Losdorpers willen graag de BroesBus in het leven roepen. Het wordt de auto van het dorpshuis. Iedereen kan reserveren voor gebruik van de auto. Ook kunnen dagjes uit met groepen gepland worden. Gezamenlijk wordt dan bijgedragen aan het onderhoud en overige kosten die het bezit van de auto met zich mee brengt. Er is een rooster met invulling van beschikbaarheid, chauffeurs per tijdvak. Als je zoiets realiseert. Doe het dan goed, vinden de Losdorpers. Daarom is de BroesBus natuurlijk elektrisch en voorzien van zonnepanelen. Een idee is ook om ondersteuning van buurdorpen te krijgen om ideeën voor toekomstig vervoer gezamenlijk vorm te geven. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan samenwerking met Godlinze. Andere initiatieven die kunnen vallen onder het idee van een Broesbus is een boodschappen bus en een zorg bus. Om de financiën rond te krijgen zijn financiers nodig, eventuele subsidies van gemeente en beschikbare chauffeurs.