• Brochure ‘De Nieuwe Omgevingswet’

    Na een noordelijke cursusavond in Tolbert in juni 2019 en voor de Groninger deelnemers het vervolg in Kolham in november 2019 hebben de drie noordelijk dorpenkoepels het voortouw genomen in de ontwikkeling van een brochure. In deze brochure vind je toegankelijke en compacte informatie én praktische adviezen aan dorpsbewonersorganisaties én hun gemeenten over hoe je als dorp en gemeente samen succesvol kunt optrekken bij de invoering van de nieuwe Omgevingswet.

    De brochure is verschenen als een uitgave van de LVKK (onze landelijke koepel). Collega’s uit heel Nederland hebben er aan meegewerkt. Doe er jullie voordeel mee!

    Klik hier om de brochure te lezen.