• Buma en Sena compenseren buurt- en dorpshuizen voor harde lockdown

  Buurt- en dorpshuizen die de afgelopen anderhalf maand vanwege de harde lockdown geen gebruik hebben kunnen maken van hun muzieklicentie, worden hiervoor door Buma en Sena gecompenseerd. De globale planning is dat Buma en Sena in maart/april de jaarlicentie sturen met direct de compensatie voor de verplicht gesloten periode. Lees hieronder het bericht dat Buma en Sena hierover verstuurd hebben met een update naar aanleiding van de recente versoepelingen.

  Helaas zijn we 2021 geëindigd in een harde lockdown voor vrijwel alle sectoren. We krijgen hierover al enkele vragen binnen vanuit de brancheorganisaties.

   De twee vragen die we nu van verschillende kanten binnenkrijgen zijn: ‘Gaan jullie (Buma en Sena) compenseren?’ en ‘Willen jullie rekening houden met het moment van factureren?’

  Beide ‘Ja, uiteraard’.

   • We zullen geen facturen sturen naar sectoren die in deze lockdown zitten.
   • Wanneer deze sectoren weer open mogen zullen we uiteraard met hen (horeca, retail, fitness, etc) afstemmen wanneer de licenties voor 2022 in orde worden gemaakt en het moment dat de facturen voor het jaar 2022 verzonden zullen worden.
   • De compensatie geldt voor de gehele periode en zal worden verrekend met de 2022 factuur. Indien er sectoren zijn die op grond van de verplicht gesloten periode 19 december tot en met 31 december 2021 nog niet gecompenseerd zijn door Buma en Sena, zal een aanvullende compensatie door Buma en Sena worden meegenomen in de afhandeling van de compensatie over de verplicht gesloten periode 2022.

   Update 26 januari:

  Horeca, sportkantines, theaters, musea, poppodia, bioscopen, dorps- en buurthuizen waren van 19 december tot 26 januari 2022 gesloten, wij zullen deze 5,5 week volledig compenseren.

  Globale planning is dat we in maart/april de jaarlicentie sturen met direct de compensatie voor de verplicht gesloten periode.

   Buma en Sena