Contact

Hendrik Westerstraat 24
9791 CT Ten Boer

t: 050 306 29 00

info@groningerdorpen.nl

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 9.00-17.00u

Routebeschrijving naar Groninger Dorpen


Vertrekpunt  

  Wat kunnen wij voor jou doen?

  Bustoer gemeente Marum langs zorgzame dorpen.

  Vrijdag, 23 november 2018

  Op zaterdag 3 november organiseerden de gemeente Marum en Groninger Dorpen een bustoer langs drie verschillende zorgzame dorpen. Een toer voor de dorpen, de gemeente en zorgorganisaties van Marum. Met deze toer nam de gemeente Marum afscheid van haar dorpen, op weg naar de herindeling, met als doel om hun inspiratie en kennis te bieden op het gebeid van langer zelfstandig thuis wonen en zorgen voor elkaar. Met stralend weer en prachtige Groningse voorbeelden beleefden de enthousiaste deelnemers een waardevolle dag.

  Dorp nummer 1
  Dörpszörg Ulrum


  Het viel de provincie op dat Ulrum initiatief nam, als reactie op de krimp. Dit werd beloond met een startbudget waarmee het dorp haar eigen kansen en oplossingen kon realiseren. Zo kwam van het één het ander. Niks is onmogelijk in Ulrum. Met deze mentaliteit is Ulrum aan de slag gegaan. Vernieuwend is bijvoorbeeld dat verschillende zorgpartijen met de Ulrumers om tafel gaan. Het nieuwe ontmoetingspunt wordt nu gebouwd en wordt een kern met allure. De vele activiteiten die Dörpszörg organiseert worden enorm goed bezocht en inmiddels heeft iedere buurt een contactpersoon. Initiatiefnemer Hans van der Heide vertelde dat juist de ontstane leegte in het dorp, ruimte biedt voor de mooiste dromen. De initiatieven in Ulrum worden gedragen door een grote groep mensen die naar eigen vermogen kunnen en willen bijdragen. Wel is het belangrijk dat je steeds plannen blijft maken om verbindingen te leggen in het dorp met de mensen.

  Quotes!
  “Tabletcursussen zijn er in Ulrum, het dorp gaat digitaal wat dat betreft!”
  “Krimp geeft ook ruimte, vergrijzing noemen we verzilvering hier in Ulrum”

  Dorp nummer 2
  Buurthuiskamer Aduard

  Het eerste idee om een ‘hangplek voor ouderen’ te creëren in Aduard ontstond in 2016. Deze plek zou een logische plek in het dorp worden, op pantoffelafstand van waar veel ouderen wonen. Inmiddels heeft Aduard het vijfjarige bestaan van de buurthuiskamer gevierd en het is er ‘bargezellig’. Ruim veertig vrijwilligers zijn er voor een luisterend oor. Eén van de vrijwilligers is Erna, de moeder overste van de huiskamer. Ook Jannah is onmisbaar, zij weet allerlei uitstapjes en activiteiten heel goed te begeleiden. Alles mag in het café en er gebeurt van alles. Zo is er de verhalentafel, muziekochtenden, bloemschikken, een georganiseerde rondrit door de aanstaande gemeente Westerkwartier.

  Quotes!
  “Enige voorwaarde van het huiskamercafé is ‘geen gesnauw en gegrauw’ en er wordt niet over de politiek gepraat.”
  “De huiskamercafé in Aduard zorgt voor meer onderling contact, reuring en is een broedplaats voor ideeën.”

  Dorp nummer 3
  Stichting Droomwonen Opende  In Opende komt een droom tot werkelijkheid. Ze gaan bouwen! Levensloopgeschikte woningen, een dorpsloket en woningen voor dorpsgenoten met een beperking. Eén ingrediënt voor een geslaagd initiatief noemt Geert is dat het gedragen wordt door het dorp. Daarom startten de initiatiefnemers met een enquête voor alle dorpsbewoners, waarin zij huis-aan-huis de mensen benaderden met een vraag ‘Hoe mensen in Opende in eigen dorp oud willen worden’. De mensen die voor het droomwonen in aanmerking willen komen worden bezocht om te kijken of het plaatje bij hun wensen aan kan sluiten. Het plaatselijk belang is een spreekbuis naar de gemeente. Een duwtje in de rug van KUUB zwengelt het project aan. Het project vergt een lange adem, maar inmiddels staan alle neuzen dezelfde kant op en is het nieuwe hart van Opende gelegd.

  Quotes!
  “Jij zorgt voor het dorp en het dorp zorgt voor jou”
  “Zorgzame dorpen is een universele wens, zo zitten mensen in elkaar”

  Al met al was het een geslaagde dag! Tijdens de rit ontstonden levendige gesprekken tussen de Marumers. Hier en daar ontstonden ideeën om ook aan de slag te gaan in het eigen dorp. Opvallend was dat ieder dorp een eigen aanpak kende. Dat maakt de verschillende dorpen zo uniek!