• Buurt- en dorpshuizen mogen momenteel deels geopend zijn

  Op 7 november heeft de Veiligheidsregio Groningen de nieuwe noodverordening gepubliceerd met de coronaregels zoals die op dit moment gelden. Afgelopen week kwam de mededeling dat buurthuizen en bibliotheken de komende tijd toch open mogen blijven voor bepaalde georganiseerde activiteiten. In artikel 2.0, lid 2 van de noodverordening staat een opsomming van de uitzonderingen op het sluiten van gebouwen. Dorpshuizen worden daarbij onder w) met name genoemd:

  “een buurt- of dorpshuis dan wel wijkcentrum waar op afspraak activiteiten gericht op individuele maatschappelijke ondersteuning van kwetsbare groepen plaatsvindt”

   Bij kwetsbare groepen gaat het in het bijzonder om de volgende personen:

  Ouderen, (kwetsbare) jongeren, mensen met een beperking, dak- en thuislozen, mensen met psychische problematiek en mensen die eenzaam zijn.

  Onder een besloten en georganiseerde activiteit wordt het volgende verstaan:

  • Het is van tevoren duidelijk wie komt via registratie vooraf waarbij vastgesteld wordt of iemand Covid-19 klachten heeft of niet (dit heet triage). Alleen mensen zonder klachten kunnen langskomen en deelnemen. Zie voor de gezondheidscheck onder aan deze mail.
  • Het is niet mogelijk de locatie te bezoeken zonder registratie vooraf.
  • Het betreft een activiteit voor kwetsbare personen uit een van de bovengenoemde groepen.
  • De activiteit is vooraf gepland en georganiseerd en het is geen spontane bijeenkomst.
  • Er is één persoon aangewezen die fungeert als aanspreekpunt van de activiteit.

  Zie ook deze checklist van het Rijk.

  Er worden in artikel 2.0, lid 2 van de noodverordening meer uitzonderingen op de sluiting van gebouwen genoemd. In de toelichting bij de noodverordening staat:

  “Voorts geldt dat bij gebouwen waarin meerdere functies aanwezig zijn, zoals een buurthuis, slechts die delen geopend mogen zijn die uitdrukkelijk in het tweede lid van het verbod zijn vrijgesteld. Dat betekent bijvoorbeeld dat in een gebouw met horeca en een nagelstudio, de horeca dicht moet zijn en de stylist(e) zijn of haar werk mag doen.”

  Dus alleen die delen van een buurt- of dorpshuis die in artikel 2.0, lid 2 genoemd worden bij de uitzonderingen op de sluiting van gebouwen, mogen geopend zijn. Dit betekent dat in het dorpshuis o.a. geopend mogen zijn:

  • het stemlokaal
  • de keuring voor het rijbewijs
  • dagbesteding onder de Wet maatschappelijke ondersteuning; er kan hierbij zowel drinken als eten (inclusief maaltijden) geserveerd worden indien dit normaal ook het geval was
  • individuele (maatschappelijke) ondersteuning blijft mogelijk aan kwetsbare personen, mits ook dit op afspraak gebeurt en geen inloopkarakter kent. Hierbij valt te denken aan schuldhulpverlening, sociaal raadsliedenwerk en maatschappelijk werk tussen een individu en maximaal 1 persoon, behorende tot een kwetsbare groep. Dit is ter beoordeling aan de professional
  • kinderactiviteiten van een jeugdvereniging tot en met 17 jaar, waaronder begrepen verenigingen voor scouting, cultuur, kunst en sport
  • een uitvaart, indien deze bijvoorbeeld al jarenlang in het buurthuis wordt gehouden omdat de kerk al jaren is gesloten
  • de gymles van een school
  • de muziekles, als dit normaal gesproken ook in het buurthuis plaatsvindt als vorm van dienstverlening
  • huiswerkbegeleiding, als dit normaal gesproken ook in het buurthuis plaatsvindt als vorm van dienstverlening
  • het afhalen van eten

  Uiteraard moeten daar de algemene coronaregels bij gehanteerd worden.

  De huidige Noodverordening kent geen einddatum. Mogelijk worden op 19 november de oude, of andere maatregelen van kracht. Daarvoor moet echter een nieuwe Noodverordening worden afgewacht.

  Gezondheidscheck

  Beantwoord hierbij de volgende vragen:

  1. Had je last van hoestklachten in de afgelopen 24 uur?
  2. Had je last van neusverkoudheid in de afgelopen 24 uur?
  3. Had je last van koorts (boven 38° C) in de afgelopen 24 uur?
  4. Had je last van benauwdheidsklachten in de afgelopen 24 uur?
  5. Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
  6. Heb je het coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
  7. Heb je een huisgenoot/gezinslid met het coronavirus en heb je in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
  8. Ben je in thuisisolatie omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld?

  -> Indien een van de bovenstaande vragen door een potentiele bezoeker van het buurt-/dorpshuis bevestigend (met ja) wordt beantwoord kan hij/zij niet komen.