• Buurt- en dorpshuizen mogen open blijven voor besloten activiteiten

    Buurthuizen en bibliotheken mogen de komende twee week toch open blijven voor georganiseerde activiteiten. Hierbij wordt in ieder geval gedoeld op activiteiten voor kwetsbare groepen. Minister-President Rutte had bij de persconferentie op 3 november buurthuizen met name genoemd bij de publiek toegankelijke gebouwen die de deuren zouden moeten sluiten. Maar omdat de bieb en het buurthuis een belangrijke maatschappelijke functie hebben wordt er een uitzondering gemaakt. De “inloopfunctie” moet dicht maar er mogen wel activiteiten worden georganiseerd.

    De uitzondering is er gekomen naar aanleiding van een motie van Jesse Klaver waarin de GroenLinks-leider gevraagd heeft bibliotheken en buurthuizen de komende weken niet te sluiten omdat het “de meest kwetsbare mensen in de samenleving raakt”.

    Vandaag (vrijdag 6 november) publiceert de Veiligheidsregio Groningen naar verwachting de nieuwe noodverordening en wordt hopelijk duidelijk hoe de minister precies invulling aan de motie heeft gegeven. Groninger Dorpen zal hier op haar website over berichten.