• Collectieve Buma-regeling VISMA/YouServe is gestopt.

    De collectieve Buma-regeling die tot voor kort uitgevoerd werd door VISMA/YouServe (voorheen VISMA/Raet), is per 1 januari 2022 gestopt. Buurt- en dorpshuizen die er gebruik van maakten kregen een collectiviteitskorting van 10% op de Buma-tarieven. Deze korting komt te vervallen. De facturen betreffende Buma 2022 zullen door het Servicecentrum Auteurs- en Naburige Rechten (SCAN) worden verstuurd. De coronacompensatie aangaande de van overheidswege verplichte gesloten periode (in dit geval van 19 december 2021 tot 25 januari 2022) zal door SCAN toegepast worden op de jaarfactuur 2022. Coronacompensatie over de eerdere verplicht gesloten periode in 2021, is door VISMA/YouServe in mindering gebracht op de jaarfactuur 2021.

    Een aantal buurt- en dorpshuizen maken gebruik van het radio/tv tarief voor een radio/tv met ingebouwde luidsprekers of een radio met max. 2 externe luidsprekers. Dit tarief bestaat niet meer. Voorlopig zullen locaties die al geruime tijd deze licentie hebben, dit tarief behouden. Nieuwe locaties kunnen geen gebruik meer maken van dit radio/tv tarief, omdat het niet meer bestaat.

    Meer informatie over Buma (en Sena, Videma, Filmservice) is te vinden op de vraagbaak voor buurt- en dorpshuizen.