• Compensatie coronacrisis buurt- en dorpshuizen

    Vanuit het Rijk is geld beschikbaar gesteld om gemeenten te compenseren voor extra uitgaven aan buurt- en dorpshuizen i.v.m. coronaschade. Zie dit persbericht van de VNG. Groninger Dorpen heeft een brief aan álle gemeenten gestuurd waarin wij oproepen het toegekende bedrag ook daadwerkelijk aan buurt- en dorpshuizen te besteden. De extra middelen kunnen gebruikt worden voor onder meer het kwijtschelden van huur en/of gemeentelijke belastingen en het compenseren van tegenvallende inkomsten uit horeca en zaalverhuur. Je vindt de brief hier.

    Meer informatie? p.knol@groningerdorpen.nl