Contact

Hendrik Westerstraat 24
9791 CT Ten Boer

Postbus 23
9790 AA Ten Boer

t: 050 306 29 00

info@groningerdorpen.nl

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 9.00-17.00u

Routebeschrijving naar Groninger Dorpen


Vertrekpunt  

  Wat kunnen wij voor jou doen?

  Corona-update buurt en dorpshuizen

  Donderdag, 4 november 2021

  Door oplopende besmettingen en toenemende druk op de zorg zijn vanaf 6 november nieuwe maatregelen van kracht. In een persconferentie op 2 november presenteerden premier Mark Rutte en minister voor Volksgezondheid en Welzijn Hugo de Jonge de aangescherpte maatregelen. Wat betekenen de nieuwe maatregelen voor dorps- en buurthuizen?

  Voor dorps- en buurthuizen zijn er enkele veranderingen.

  In de brief aan de Tweede Kamer (zie helemaal onderaan) staat expliciet genoemd dat dorps- en buurthuizen uitgezonderd zijn van een coronatoegangsbewijs (CTB) voor de reguliere exploitatie. Dit was al zo en blijft zo.

  De reguliere dorps- en buurthuisfuncties zijn én blijven dus vrij toegankelijk voor iedereen. Dat betekent dat ontmoeting, inloop en kleinschalige activiteiten gewoon door kunnen gaan zonder dat bezoekers een CTB hoeven laten zien. Het verstrekken van thee, koffie of lunch als onderdeel van de reguliere exploitatie is mogelijk zonder toegang met CTB zolang het eten en drinken niet centraal staan.

  Een CTB is wel verplicht in het buurt- of dorpshuis voor voorstellingen van kunst en cultuur, evenementen en horeca. Wat wel en niet tot de reguliere exploitatie van een dorps- of buurthuis behoort, is afhankelijk van de individuele situatie.

  Wat verandert er?

  De mondkapjesplicht geldt per 6 november ook voor dorps- en buurthuizen in de situaties waarbij niet op het CTB wordt gecontroleerd. Als men plaatsneemt aan tafel of op een stoel mag het mondkapje afgezet worden. Anderhalve meter afstand is niet verplicht. Wel geldt er een advies om zelf te kijken per activiteit of ruimte of het houden van afstand mogelijk en gewenst is.

  Er is een nieuwe handreiking voor buurt- en dorpshuizen hoe om te gaan met het CTB.

  De basisregels blijven (ook voor gevaccineerden):

  • Bent u positief getest? En hebt u dus corona?
   Blijf dan thuis. En blijf uit de buurt van anderen. Ook als ze al geprikt zijn.
  • Houd 1,5 meter afstand van anderen. Dat is veiliger.
  • Geef andere mensen geen hand.
  • Was vaak en goed uw handen.
  • Hoest en nies in uw elleboog.
  • Zorg voor frisse lucht in huis.

  Uitbreiding CTB:

  Het CTB wordt vanaf 6 november uitgebreid. Op meer plekken is toegang alleen mogelijk met een CTB en identiteitskaart.
  Dit geldt ook voor dorps- en buurthuizen als het niet valt onder de uitzondering (zie hierboven):

  • In het horecagedeelte, binnen en buiten op terrassen
  • In casino’s;
  • In theaters, concertzalen en bioscopen;
  • In musea en bij kermissen;
  • Op festivals, bij feesten en optredens;
  • Bij beurzen en congressen;
  • Bij kunstlessen zoals muziek en schilderen (vanaf 18 jaar);
  • Bij het oefenen voor zingen, dansen en toneel (vanaf 18 jaar)

  Georganiseerde jeugdactiviteiten voor kinderen tot 18 jaar, zoals sinterklaasintochten, zijn uitgezonderd van de verplichting van het CTB.

  Sport

  Voor sporten in binnenruimtes is vanaf 6 november een CTB en identiteitskaart nodig. Dit geldt voor sporters en publiek van 18 jaar en ouder. Dit geldt voor de volledige binnensport en ook voor kleedkamers en toiletten. Voor mensen met een functie zoals scheidsrechter, trainers en vrijwilligers geldt de CTB-verplichting niet.

  Voor buitensporten geldt de CTB plicht niet, maar zodra er gebruik wordt gemaakt van de kleedkamers, toilet of kantine moet het CTB gecontroleerd worden.

  Mondkapjesplicht

  De mondkapjesplicht wordt uitgebreid vanaf 6 november. Een mondkapje is dan verplicht in alle publieke binnenruimten zoals de detailhandel en bibliotheken. In buurt- en dorpshuizen is het mondkapje verplicht in situaties waarbij niet op het CTB wordt gecontroleerd. De mondkapjesplicht geldt alleen bij verplaatsing. Als je zit mag het mondkapje weer af. Situaties waar de CTB-plicht geldt, zoals horeca, zijn uitgezonderd van de mondkapjesplicht.

  Op de website van de Rijksoverheid zijn de regels in eenvoudige taal terug te vinden.

  Brief-Rijksoverheid-aan-Tweede-Kamer-ic-nw-maatregelen-per-6-11-2021-PDC19-1019136-A-TK