• Dorpen veerkrachtig tijdens coronatijd, wel (financiële) steun nodig

  Publicatiedatum

  Groninger Dorpen heeft onderzoek gedaan naar de gevolgen van de coronacrisis voor dorpsorganisaties. Hilda Hoekstra, coördinator: ‘We hebben begin april een enquête verspreid onder alle dorps- en buurthuizen, dorpsbelangenorganisaties en zorg- en welzijnsinitiatieven in de provincie Groningen. De problemen zijn heel concreet en daar is steun bij nodig. Ook blijkt de veerkracht om te anticiperen en de zorg om elkaar. We delen de uitslag van de enquête breed in ons netwerk om onze lobby voor steun voor dorpsorganisaties tijdens deze coronacrisis voort te zetten!’

  Uit de resultaten van de enquête – waarop we 242 reacties kregen – blijkt dat er vooral bij dorps- en buurthuizen veel behoefte is aan financiële steun. Maar liefst 42% geeft aan dat er door de gedwongen sluiting een tekort ontstaat dat zij niet met hun reserves kunnen opvangen. Dorpsbelangenorganisaties geven aan dat veel activiteiten niet door kunnen gaan. Het verenigingsleven ligt stil, en daarmee vallen ook veel sociale contacten weg. Het merendeel geeft aan geen steun nodig te hebben, een enkeling verwacht echter wel grote problemen. In de toekomst kijken is lastig.

  Zowel dorps- en buurthuizen, dorpsbelangenorganisaties als ook zorg- en welzijnsinitiatieven ontwikkelen juist nu ook allerlei nieuwe initiatieven. Ze anticiperen hiermee op wat er wél mogelijk is en doen dat vanuit de zorg om elkaar. Uit de enquête blijkt verder dat een aantal van deze initiatieven last heeft van uitval van vrijwilligers en er  behoefte is aan beschermende maatregelen zodat huisbezoeken kunnen opstarten.

  Natuurlijk heeft niet iedereen de vragenlijst ingevuld maar het geeft wel een goed beeld van situaties, ervaringen, behoeften en handelen ‘wat kunnen we wel’ in coronatijd. In de opgenomen quotes vele voorbeelden. De vragenlijst is inmiddels gesloten, maar Groninger Dorpen roept dorpen op hun knelpunten of ervaringen te blijven delen.

  Lees hier het volledige rapport.

  Inzet Groninger Dorpen

  Groninger Dorpen bundelt nieuwe initiatieven op www.zorgzamedorpengroningen.nl waar al ruim 30 corona-initiatieven van dorpen op staan. En meer initiatieven kunnen zich bij Groninger Dorpen melden!

  Daarnaast probeert Groninger Dorpen op verschillende fronten de broodnodige steun voor dorpen te organiseren. Daarbij trekken we veel op met onder andere onze landelijke koepels LVKK en Platform Dorpshuizen.nl en zusterorganisaties. Met ons digitaal Nijsblad delen we het laatste coronanieuws dat voor dorpen van belang kan zijn.

  Er wordt veel werk verzet rond de dorps- en buurthuizen. Pieter Knol (adviseur) vertelt: “Omdat de dorps- en buurthuizen –  in de meeste gevallen – geen gebruik kunnen maken van de landelijke schaderegeling Covid-19 (TOGS) lobbyen wij samen met de Landelijke Vereniging Kleine Kernen, bewonersorganisatie LSA en de andere provinciale koepelverenigingen voor uitbreiding van deze regeling. De dorpshuizen mogen niet omvallen, we hebben deze ontmoetingsplekken hard nodig als straks de boel weer opengaat! ” Inmiddels zijn diverse dorpshuizen al gestart met een protocol om handen en voeten te geven aan de anderhalvemetersamenleving. Groninger Dorpen deelt en verzamelt voorbeelden hiervan.

  Hilda Hoekstra, coördinator, over de brede inzet: “Naast de actie die Pieter noemt, proberen we landelijk in een brede maatschappelijke alliantie een noodfonds voor bewonersinitiatieven op te zetten vanuit fondsen, ministeries en bedrijven. Beide acties hebben helaas nog geen resultaat gehad.  We dringen bij gemeenten en Provincie aan op steun voor beide acties. Ook vragen we bij gemeenten om het geven van financiële en praktische steun: bijvoorbeeld geen huur innen, huur kwijtschelden of overnemen, OZB kwijtschelden of opschorten, termijnen voor uitvoering van projecten verlengen, en maatwerk bij acute financiële problemen. De benodigde steun kan soms ook organisatorisch of materieel zijn. Zo zien we dat bijvoorbeeld vrijwilligers ook behoefte hebben aan beschermend materiaal of steun omdat ze nu tijdelijk te weinig vrijwilligers hebben.”