• Dorpscoöperatie Ten Boer van start!

  Publicatiedatum

  In een bomvol Dorpshuis Ten Boer was 16 maart de officiële aftrap van Dorpscoöperatie Ten Boer. De dorpscoöperatie is van en voor de inwoners van de gemeente Ten Boer en de omliggende dorpen. Leden werken gezamenlijk aan het leefbaar houden van het dorp. Er worden initiatieven ontwikkeld om te zorgen dat iedereen, ook de kwetsbare mensen, zo lang als mogelijk in het eigen vertrouwde dorp kan blijven wonen.
  De Dorpscoöperatie is aanvullend op reeds bestaande voorzieningen of neemt taken over die op andere plaatsen vervallen.

  Tijdens de startbijeenkomst werd dieper ingegaan op de doelen van de Dorpscoöperatie. Inge Zwerver, adviseur Groninger Dorpen, informeerde de bezoekers van de avond over wat er nu eigenlijk aan het veranderen is in het zorglandschap en gaf enkele voorbeelden van nieuwe vormen van noaberschap.
  Met behulp van Smartphones en Ipads, werd tijdens deze bijeenkomst aan dorpsbewoners en professionele organisaties gevraagd, input te leveren over zowel de behoeftes, als ook ideeën die in de gemeente Ten Boer leven, op het gebied van zorg en welbevinden.
  Op deze interactieve manier heeft de dorpscoöperatie veel nuttige informatie en ideeën op kunnen halen voor hun verdere te ondernemen stappen.

  Een bijzonder positief moment op deze avond was de aanmelding van het allernieuwste lid, wethouder van de gemeente Ten Boer, Peter Heidema!

  Op dinsdag en donderdag is de hulplijn van Dorpscoöperatie Ten Boer bereikbaar: (06) 4141 6362. De coöperatie heeft ook een website: http://dorpscooperatietenboer.nl/