• Dorpshuis Baaiermerstee in Bierum wil los!

  Bierum, een Wierdedorp in voorheen de gemeente Delfzijl nu Eemsdelta, telt zo’n 600 inwoners en heeft een rijk verenigingsleven. Aan de Hereweg 16a staat sinds enige tijd de Baaiermerstee. Een buitengewoon fraai dorpshuis dat met vereende krachten tot stand is gekomen. We hebben afgesproken met het veelkoppige bestuur van Stichting Dorpshuis Bierum om te horen hoe het dorp dit voor elkaar heeft gekregen.

  Voorzitter Ferdi Buitenwerf: “De gemeente Delfzijl organiseerde ergens in 2013 een bijeenkomst om te peilen of er hier behoefte zou zijn aan een dorpshuis, daar was ook geld voor beschikbaar. Rond die tijd sloten net het verzorgingstehuis en de basisschool de deuren. Dat laatste had gevolgen voor de sportzaal. Uit onderzoek van de gemeente bleek dat zonder de schoolgym de bezettingsgraad van de zaal veel te laag was. Men wou er vanaf en het dorp mocht het gebouw voor een euro kopen. In twee minuten waren we eruit. De wethouder heeft zich daar later nog wel even sterk voor moeten maken want het gebouw had nog een aardige afschrijvingswaarde.”

  Ellen Verlaan: “Een werkgroep is met een haalbaarheidsonderzoek alle deuren langs gegaan. De mensen bleken enthousiast over de komst van een dorpshuis. Het oorspronkelijke plan was om de sportzaal om te bouwen maar de gymvereniging maakt daar veel gebruik van. Onze architect kwam daarom met het idee om het dorpshuis ervoor te bouwen zodat we de sportfunctie voor het dorp konden behouden.‘

  Uiteindelijk kwam de begroting van het project op zo’n 7 ton uit, een heel bedrag. Penningmeester Geert Boven: “Er bleken gelukkig allerlei fondsen en subsidies te bestaan waar wij gebruik van konden maken. De grootste klapper kwam van de Provincie, uit de regeling ‘behoud van voorzieningen’ kregen we 2 ton. Dat trok ook de rest over de streep. We hebben onder meer geld gekregen van de regeling ‘Elk Dorp Een Duurzaam Dak’, het Waddenfonds en Stichting Doen. We zijn schuldenvrij. Het grootste financiële probleem dat we hebben gehad was de eindafrekening met de financiers. Je moet heel lang wachten op het laatste deel van het toegezegde geld terwijl de rekeningen natuurlijk al wel betaald moeten worden.”

  Henk Koerts: “Heel belangrijk voor de realisatie van ons dorpshuis zijn ook de honderden uren die de vrijwilligers in het project hebben gestoken. Verven, behangen, tegels zetten. Jong en oud heeft meegeholpen.” Ferdi: “En we zijn ongelooflijk gesteund door bedrijven in de buurt. We hebben van alles gekregen zoals gipsplaten en professionele schoonmaakmaterialen. De plaatselijke aannemer zorgde voor hekken, rijplaten en bouwketen. De mensen hier zijn verbonden met elkaar. Ken je de uitdrukking ‘tussen zwien en big’? Wij zijn een big. Andere dorpen zijn misschien net te groot voor zo’n project. Ondanks alle tegenslagen hebben we geen enkele keer woorden met elkaar gehad.”

  Dat de sportzaal voor Bierum bewaard is gebleven had direct effect. Annemieke de Jager: “De gymvereniging is fanatiek leden gaan werven en er zijn allerlei nieuwe activiteiten gestart zoals bootcamp, pilates, yoga en dansen voor kinderen. En sinds de sluiting van de Triton bar zijn er in de Baaiermerstee ook patat en andere snacks verkrijgbaar, een groot succes.”

  Het dorpshuis is ook de uitvalsbasis van de vrijwilligers van het zorginitiatief ‘Noaberschap’ waar de inwoners van Bierum met al hun hulpvragen terecht kunnen. De zorgtelefoon van Noaberschap is zelfs 24 uur per dag bereikbaar. Ellen: “Activiteiten zoals samen eten, de zorgtelefoon en de 55+ club zijn ontstaan toen de Luingaborg sloot. De vrijwilligers van dit verzorgingstehuis hebben deze activiteiten opgepakt. Gemiddeld komt er eens in de twee week een zorgvraag binnen. Zo is er een mevrouw waar 5 keer per dag de ogen van gedruppeld moeten worden. De zorg komt daar niet voor langs dus lossen we dat hier met elkaar op.”

  Door dit soort zorgvragen zelf op te lossen bespaart het dorp de gemeente geld.

  Ellen: “De gemeente waardeert ons werk zeker maar vindt het ook lastig hoe ermee om te gaan. Onlangs kreeg iemand geen taxi-pas van de gemeente omdat het in Bierum zo goed geregeld is. Dat kan natuurlijk niet. We hopen dat de gemeente  ons budget geeft waar we hun werk mee over kunnen nemen. ‘Right to Challenge’ noemen ze dat.”

  Nu de overheid de coronamaatregelen versoepelt staat het bestuur te popelen om de deuren van het dorpshuis open te gooien. De opening van de Baaiermerstee december vorig jaar, kon vanwege corona maar door een klein clubje genodigden bijgewoond worden. Verder is het dorpshuis alleen nog maar open geweest voor de patatverkoop. Plannen heeft het bestuur genoeg. Ellen: “Voor de jongeren gaan we nog een ruimte inrichten en we willen nog een terras aanleggen. Je hebt hier veel wandelaars en fietsers, de Eemsdollard route ligt vlakbij.” Geert: “Maar voorlopig doen we het even rustig aan, het gras thuis bij de vrijwilligers staat metershoog.  Nu eerst maar eens gewoon los met het dorpshuis!”

  De Baaiermerstee is één van de drie dorpshuizen die bezocht worden tijdens de dorpshuizenexcursie die Groninger Dorpen organiseert op 9 oktober. Ga ook mee!