• Dorpshuizen en de Coronacrisis

    Laatste wijziging op 20 maart 2020

    Als gevolg van de maatregelen die het kabinet genomen heeft om de verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen, moeten alle buurt- en dorpshuizen tot 6 april op slot. Dit betekent dat zij inkomsten mislopen, terwijl kosten wel doorlopen. Buurt- en dorpshuizen die een beheerder in dienst hebben kunnen binnenkort gebruik maken van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Zie ook de website Dorpshuizen.nl waar allerlei informatie uit het land met betrekking tot buurt- en dorpshuizen en Corona verzameld wordt.

    Dat de activiteiten in buurt- en dorpshuizen zijn gestopt betekent dat de bezoekers, waaronder veel ouderen, hun regelmatige contact met andere mensen moeten missen. Sommigen zullen de deur niet meer uitkomen of hebben misschien iets nodig maar willen daar niemand mee belasten. De vrijwilligers van de buurt- en dorpshuizen weten vaak goed om welke mensen het gaat. Groninger Dorpen is benieuwd naar initiatieven die vanuit de buurt- en dorpshuizen zijn gestart om de oudere en kwetsbare mensen te helpen. We hopen dat jullie ons hiervan op de hoogte willen brengen zodat we deze initiatieven met anderen kunnen delen via onze website en sociale media. Veur mekoar mit mekoar!

    Berichten graag naar info@groningerdorpen.nl.