• Dorpshuizen en TOGS

  De meeste buurt- en dorpshuizen kunnen nog altijd geen gebruik maken van de Schaderegeling Covid-19 (TOGS). Met deze regeling kunnen bedrijven die schade lijden door de gedwongen sluiting vanwege het coronacrisis, een eenmalige tegemoetkoming van €4.000 ontvangen.

  Buurt- en dorpshuizen beschikken echter in de meeste gevallen over een SBI-code 88.999, 88.993 of 88.102 en die staan niet op de lijst met sectoren die van de TOGS gebruik kunnen maken. De Landelijke Vereniging van Kleine Kernen (LVKK), LSA bewoners en de provinciale verenigingen – waaronder Groninger Dorpen – proberen hier verandering in aan te brengen.

  • De aanvraag om de SBI-nummers 88.999 , 88.993 en 88.102 toe te voegen aan de lijst met sectoren die gebruik kunnen maken van de TOGS, is opnieuw ingediend bij de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) die de regeling uitvoert. De laatste aanvulling van SBI-nummers was op 15 april jl.. De RVO geeft aan dat men continu nieuwe aanvragen voor toelating in behandeling neemt.
  • Naast de Commissie VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) is ook aandacht voor deze zaak gevraagd bij de Commissie EZK (Economische Zaken en Klimaat) van de Tweede Kamer. Uiteindelijk gaat economische zaken er over. Een aantal provinciale verenigingen heeft specifiek Kamerleden uit eigen provincie die in de commissie EZK zitten, benaderd.
   William Moorlag (PvdA) heeft begin april in een schriftelijk overleg met EZK de problematiek benoemd en vragen gesteld.
   Op 21 april stelde Agnes Mulder (CDA) bij de behandeling van het sociaaleconomisch noodpakket vragen over de positie van dorps- en buurthuizen. De verwachting is dat deze in de week van 27 april beantwoord worden.
  • De provincie Friesland heeft een brief verzonden naar de RVO én de commissie EZK van de Tweede Kamer waarin ze het verzoek van LVKK en LSA ondersteunen. In verschillende andere provincies (waaronder Groningen) wordt naar verwachting een vergelijkbare brief gestuurd.
  • Veel provinciale pers heeft de noodkreet opgepakt, zie de website van de LVKK. Op 22 april is opnieuw ook de landelijke pers (Op1, M, Jinek, Radio1, Journaal) benaderd.