Contact

Hendrik Westerstraat 24
9791 CT Ten Boer

t: 050 306 29 00

info@groningerdorpen.nl

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 9.00-17.00u

Routebeschrijving naar Groninger Dorpen


Vertrekpunt  

  Wat kunnen wij voor jou doen?

  Dorpsondersteuners als dorpseigen, vertrouwd gezicht en aanspreekpunt

  Maandag, 22 oktober 2018

  Een enthousiaste pionier in Onderdendam gezocht!
  Het is zover. Vanaf januari start de Dorpsondersteuner met 8 uur in de week in Onderdendam. Daarom heeft Onderdendam een vacature opengesteld waarin zij opzoek zijn naar een enthousiaste professional. De functie van een Dorpsondersteuner is nog vrij nieuw en vraagt dus om een pioniersrol, een spin in het web. Wat is zo bijzonder aan de rol van een Dorpsondersteuner? De Dorpsondersteuner is niet in dienst bij de gemeente of bij een welzijnsorganisatie. Wel is zij onderdeel van een Stichting in het dorp. Zo houden de dorpen de regie en staat de Dorpsondersteuner dichtbij de dorpen. Zoals het hoort. Lijkt het je iets of ken je iemand deze functie ambieert? Klik dan hier voor de vacature.
  (cartoon Kees Willemen Onderdendam)

  De maatschappij verandert, dorpen veranderen mee!
  Door het wegvallen van voorzieningen in Groninger dorpen, welke naast een praktische functie ook een sociale functie hebben, ontstaat er een noodzaak om meer en meer een beroep op elkaar te doen. Op vele plekken in de provincie ontstaan vanuit de bewoners initiatieven om elkaar te helpen, te ondersteunen en met elkaar contact te blijven. De onderlinge informele ondersteuning neemt in deze zorgzame dorpen toe.

  De rol van een Dorpsondersteuner
  De Dorpsondersteuner werkt in opdracht van het dorp en is hét vertrouwde gezicht en aanspreekpunt voor bewoners met hulpvragen en koppelt deze aan een vrijwilliger die hulp kan bieden, óf aan een professionele organisatie die hulp biedt. De Dorpsondersteuner signaleert vragen en problemen, adviseert en ondersteunt bewoners en brengt mensen en organisaties met elkaar in contact. Andersom is de Dorpsondersteuner ook het aanspreekpunt voor de zorg en organisaties richting bewoners en vrijwilligers.  De Dorpsondersteuner sluit aan bij de initiatieven vanuit het dorp, de knelpunten die dorpsbewoners signaleren en de oplossingen die ze bedenken. Het doel is dat álle dorpsbewoners veilig en met veel plezier in eigen dorp kunnen (blijven) wonen.

  De kracht van deze aanpak is dat de Dorpsondersteuner lokaal initiatief ondersteunt maar dat het dorp zelf de eigenaar en drager is. De Dorpsondersteuner, een onafhankelijke en professionele kracht, is de ogen en oren van het dorp, maakt verbinding met (andere) zorgprofessionals en coördineert vrijwilligers. De vrijwilligers zijn de boegbeelden en geven het hele netwerk stevigheid: door hun inzet wordt de cohesie in het dorp vergroot.

  De rol van de Dorpsondersteuner kan per dorp verschillen; in dorpen met lokale initiatiefnemers ligt de rol meer in het verstevigen en verbinden van de vrijwilligersinitiatieven met de formele zorg en ondersteuning. In dorpen waar dit nog pril is ligt de rol meer in het in beweging krijgen van initiatiefnemers. Dorpen geven hun eigen couleur locale aan de functie.

  De interesse naar de rol van een Dorpsondersteuner groeit. In Groningen, maar ook in de rest van Nederland. Samen met de werkgroep Meer Zorg in Eigen Omgeving ( vanuit de Regiegroep PCH ), met dorpen en gemeenten, is Groninger Dorpen momenteel bezig een project te starten, waarbij we dorpen die een Dorpsondersteuner willen, verder op weg helpen. Dit willen we zo opzetten dat er ook onderzoek wordt gedaan naar deze nieuwe rol en de effecten ervan, met daarnaast een provinciale coördinator die alle betrokken partijen kan begeleiden. Ben jij oprecht geïnbteresseerd in dit plan, mail dan onze adviseur Inge Zwerver i.zwerver@groningerdorpen.nl

  Oorsprong bij Wedde dat ’t lukt
  De zorg is aan verandering onderhevig in Nederland. Steeds vaker wordt verwacht  dat mensen een beroep kunnen doen op hun eigen familieleden of vrienden. Dat is best een opgave, want niet iedereen heeft per definitie een netwerk in de omgeving dat zorgdraagt voor het individu. Zo ontstond eind 2013 een initiatief waar huisarts, zorgverzekeraar, provincie en gemeente gezamenlijk besloten een proefproject te starten. Een naam van het project werd ‘Wedde dat ’t lukt!’. Het project heeft iets weg van Noaberschap in een nieuw jasje. Namelijk een zorginitiatief dat mensen ondersteunt in het dagelijks leven. Renate Bruin startte als eerste Dorpsondersteuner in het dorp Wedde waarin zij hulpvragen verzamelt en de juiste hulp voor de buurt inschakelt. Meer over haar aanpak, of over Wedde dat ’t lukt! vind je op hun website en lees je in dit handige boekje.