• Drank- en horecawet wordt alcoholwet

  Publicatiedatum

  De drank- en horecawet wordt gewijzigd en gaat alcoholwet heten. De verwachting is dat de wet op 1 juli van dit jaar in zal gaan. Voor buurt- en dorpshuizen en andere vrijwilligersorganisaties zijn een aantal veranderingen van belang.

  Zo wordt het doorgeven van alcohol door een volwassene aan een minderjarige strafbaar. Het was al verboden om alcohol te verkopen aan een volwassene wanneer de alcohol bestemd is voor een minderjarige. Met het strafbaar stellen van de volwassene die de alcohol doorgeeft komt de verantwoordelijkheid ook bij de volwassene zelf te liggen.

  De Landelijke Examencommissie (LEC) zal onafhankelijk van de SVH gaan werken. Het LEC heeft als taak het erkennen van de horecadiploma’s en het beheren van het register sociale hygiëne. De kosten voor het behalen van de Verklaring Sociale Hygiëne zullen hierdoor waarschijnlijk hoger worden.

  Het ’Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet’ komt grotendeels te vervallen omdat de eisen in het Bouwbesluit voldoen. Hierdoor worden bijvoorbeeld de eisen voor toiletten minder streng (geen  voorportaal meer nodig) en komen de speciale hoogte-eisen te vervallen. Het betekent ook dat er minder strenge ventilatie-eisen zullen gaan gelden.

  Je kunt hier de hoofdlijnen van de belangrijkste wijzigingen lezen alsmede de hele tekst van de nieuwe wet.