• Een feest voor alle bewoners en vrijwilligers, ’t Ken weer!

    Publicatiedatum

    Op zaterdag 25 september is in ruim 120 buurten en dorpen in de provincie Groningen gevierd dat we elkaar weer kunnen ontmoeten in en rond de buurt- en dorpshuizen. Na een lange tijd stilgelegen te hebben door het coronavirus komt het verenigingsleven weer op gang. Een feest voor alle bewoners en vrijwilligers, ’t Ken weer! Hieronder een foto-impressie.

    ‘t Ken weer! is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van  de Provincie Groningen, Gemeente Groningen en verschillende gemeenten en is georganiseerd door Groninger Dorpen en het KultuurLoket.