• Eindejaarsgroet

  Ons kantoor is tijdens de kerstvakantie gesloten. Vanaf maandag 10 januari zijn we weer bereikbaar!
  Stille dorpen
  Het jaar 2021 was een stil jaar. Dit hoorden we van jullie, vanuit de dorpen waar jullie wonen. Iedereen hield afstand van elkaar en we vierden geen feestjes. Zelfs kleine dingen waren ingewikkeld om te organiseren, zoals het samen klussen aan een dorpshuis of het organiseren van een leuke activiteit voor het dorp. Want Groningers gunnen doorgaans ieder zijn mening, maar ze zijn ook voorzichtig en houden rekening met elkaar. Het werd gemist, de ontmoeting en de saamhorigheid, het dorpse gevoel. Het gaf ook uitdagingen; hoe houd je de vereniging levend zonder bij elkaar te komen, hoe draai je een buurt- of dorpshuisexploitatie, zonder bijeenkomsten? Ook voor mij en de medewerkers van Groningen Dorpen is corona steeds prominent aanwezig geweest. Soms omdat we zelf ziek waren, met ons gezin (weer) in quarantaine zaten. Soms omdat we teveel achter een scherm zaten. Maar vooral omdat we de dorpen misten.

  Levende dorpen
  In een wereld waarin het vooral om steden lijkt te draaien, doen dorpen het stiekem heel goed. Nou ja, stiekem? Wie wil er tegenwoordig niet in een dorp wonen! De interesse in wonen in dorpen neemt toe en dat zien we terug in de huizenprijzen- en schaarste. Deze instroom van nieuwe mensen biedt kansen, geeft draagvlak voor de school en brengt nieuwe ideeën. Voor zover deze nodig zijn, want de meeste dorpen bruisen van plannen en initiatieven. Dorpswinkels, duurzame energieopwekking, zelf woningen bouwen, groenonderhoud, samen auto’s delen, nieuwe toeristische initiatieven, zorgen voor elkaar; het is werkelijk niet te beschrijven wat er in 2021 (toch!) weer allemaal is losgekomen. Daar word ik blij van en positief gestemd.

  Groninger Dorpen
  2021 was voor Groninger Dorpen ook een mooi jaar. Terugkijkend kan ik niet anders concluderen. We hebben bij kunnen dragen aan de leefbaarheid van de dorpen; en dat is wat wij het liefste doen. Ik licht er een paar dingen uit: We hebben ADA Actieve Dorpen Aanpak gelanceerd tijdens de Groninger Dorpendag. In Oudeschip en omgeving zijn we gestart met het helpen van het maken van een ambitieuze leefbaarheidsagenda. Want, Oudeschipsters zien de Eemshaven op zich afkomen en zeggen ‘Mien toukomst ligt hier!’ Buurt- en dorpshuizen hebben we voorzien van informatie over coronamaatregelen en financiële steun. Leden van Groninger Dorpen hebben we geadviseerd over de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Samen met VRIJDAG! ’t hebben we ‘Ken Weer georganiseerd, toen de dorps- en buurthuizen na de zomer weer open mochten. Grote dank ook aan de provincie en gemeente Groningen daarvoor, want wat was het fijn om elkaar te ontmoeten in het dorp en in de buurt! En, we hebben veel mooie verhalen mogen schrijven over de dorpen. Want dorpse verhalen inspireren anderen. Verhalen zijn de ziel van het platteland van Groningen. In 2021 hebben we ook mooie plannen gemaakt voor de toekomst van onze organisatie. We staan er goed voor met een stralend team, grote ambities, een toegenomen eigen vermogen (dat was ook wel nodig) en vooral met een groeiend aantal leden en projectaanvragen.

  Het nieuwe jaar brengt dorpen samen
  Ik ben ontzettend trots op de dorpen en op mijn medewerkers. Ook in 2022 blijft corona onder ons maar we kijken uit naar het nieuwe jaar. Een jaar waarin we nog zichtbaarder zullen worden voor de dorpen. We gaan nieuwe wooninitiatieven ondersteunen, we gaan zorg- en gezondheidsinitiatieven in het zonnetje zetten en we gaan op tournee met ADA. Het wordt misschien ook wel een spannend jaar. Het vertrouwen in de overheid is laag en in de krant lees je dagelijks over veranderingen op gebied van natuur, van verkeer en vervoer, wonen, economie, duurzaamheid, zorg, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Nederland is een klein land, we wonen met veel mensen dicht op elkaar. Wensen en ideeën zullen verschillen. Maar als we in de dorpen íets goed kunnen, dan is ’t wel dat we onze verschillen sámen oplossen en onze schouders eronder zetten. Ook in 2022 is Groninger Dorpen voor haar leden en voor alle dorpen, de betrouwbare en onafhankelijke partner die net die ondersteuning kan leveren die op dat moment even nodig is. Groninger Dorpen brengt hoe dan ook, dorpen bij elkaar. Samen houden we onze dorpen leefbaar.

  Veul haail en zeeg’n in ‘t nije joar!

  Rik van Niejenhuis
  Directeur Groninger Dorpen