• Energiestress buurt- en dorpshuizen: vul de enquête in

    Publicatiedatum

    Dorps- en buurthuizen komen in grote problemen door de torenhoge energietarieven. Verwarming en licht, gas en stroom, zijn veelal de belangrijkste posten op de begroting. In het programma Meldpunt van omroep Max trokken we hierover al aan de bel. Maar er moet meer gebeuren, willen we het rampscenario waarbij dorps- en buurthuizen gaan omvallen, voorkomen. Daarvoor hebben we de steun nodig van de overheid. Als LVKK, het platform Dorpshuizen.nl en LSA bewoners gaan we ons hier hard voor maken.

    Om dat te doen hebben we concrete informatie over de omvang van het probleem nodig. We vragen jullie hulp en inzet bij het invullen van een korte enquête. Met de uitkomsten gaan we overheden (Rijk, provincie en gemeente) zowel ambtelijk als politiek bewegen om met passende maatregelen te komen voor buurt- en dorpshuizen zodat ze hun belangrijke functie in dorp en wijk kunnen blijven vervullen.

    Bedankt voor jullie medewerking!