Contact

Hendrik Westerstraat 24
9791 CT Ten Boer

t: 050 306 29 00

info@groningerdorpen.nl

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 9.00-17.00u

Routebeschrijving naar Groninger Dorpen


Vertrekpunt  

  Wat kunnen wij voor jou doen?

  Extra middelen voor zorgzame initiatieven gemeente De Marne

  Donderdag, 11 oktober 2018

  Gemeente De Marne
  Dorpen van De Marne hebben de mogelijkheid om met subsidiemiddelen van Gemeente De Marne (de mogelijkheden van)een zorginitiatief in het dorp te ontwikkelen.
  Subsidieaanvragen kunnen tot 1 december 2018 ingediend worden bij Roelke Nienhuis, coördinator Vitaliteit gemeente De Marne Mailadres: r.nienhuis@demarne.nl  Tel: (0595) 575 500

  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Wmo-scan en Zorgzaam Dorp
  Vind je het als Dorpshuis, Dorpsbelangen of initiatiefnemer best lastig om iets met het thema zorgen voor elkaar op te pakken en heb je het idee dat jullie wel een inhoudelijk steuntje in de rug kunnen gebruiken? Groninger Dorpen heeft twee gereedschappen om je daarbij te helpen:

  • Wmo- scan voor dorpshuizen
   Met behulp van de Wmo- scan kijk je aan de ene kant wat er nu is in het dorpshuis ( zowel fysiek het gebouw, maar ook aan activiteiten, bezoekers en vrijwilligers), aan de andere kant ontdek je dorpseigen mogelijkheden en ambities voor de toekomst, op het gebied van Wmo en zorgen voor elkaar. In dit traject wordt je ondersteunt en geadviseerd door een medewerker van Groninger Dorpen en ontvang je als eindproduct een boekje met daarin de resultaten en adviezen.
   Wmo betekent de Wet op Maatschappelijk Ondersteuning
  • Zorgzaam Dorp
   Een wat langer traject is Zorgzaam Dorp. In dit geval ondersteunt Groninger Dorpen jouw dorp in een proces waarbij je met zoveel mogelijk dorpsbewoners ophaalt wat mogelijke vragen zijn ( voor nu, maar ook voor de nabije toekomst) als het gaat om zo lang mogelijk zelfstandig in het dorp te kunnen (blijven). Het onderzoekt het vrijwilligers potentieel én haalt zorgzame wensen en ideeën op en helpt deze ook een eerste stap op weg. Zorgzaam Dorp vormt een stevige basis voor dorpsinitiatieven op het gebied van ontmoeting, bewegen, samen eten, dorpszorg, dagopvang, burenhulp of het opzetten van andere informele netwerken.

  Wil je meer weten over zorgzame initiatieven, de Wmo-scan of Zorgzaam Dorp? Bel of mail Daphne Wiebing, adviseur Groninger Dorpen d.wiebing@groningerdorpen.nl (050) 306 29 00