• Gedeeltelijk lockdown en de gevolgen voor buurt- en dorpshuizen.

  Het kabinet heeft strengere maatregelen genomen om de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. Vanaf 13 november 18.00h zit Nederland daarom minimaal drie week lang, in een ‘gedeeltelijke lockdown’. De nu geldende maatregelen zijn te vinden op de website van het Rijk.

  Voor buurt- en dorpshuizen hebben de maatregelen gevolgen. In de provincie Groningen hebben de gemeenten via de afstemming binnen de Veiligheidsregio afspraken gemaakt in lijn met de aangepaste handreiking voor buurt- en dorpshuizen. De handreiking is met het Ministerie van VWS afgestemd en geeft onder meer uitleg over hoe om te gaan met het coronatoegangsbewijs.

  De aard van de activiteit is bepalend, dat betekent dat de regels per activiteit dus kunnen verschillen. Met betrekking tot de sluitingstijden in buurt- en dorpshuizen geldt het volgende:

  • Voor reguliere ontmoetingsactiviteiten* in het buurt- en dorpshuis gelden géén verplichte sluitingstijden. Beheerders en besturen kunnen er wel voor kiezen een buurthuis eerder dan normaal te sluiten (bijvoorbeeld in overleg met de gemeente).
  • Bij een primaire horeca-activiteit (inloop horeca/soosactiviteiten) gelden de horecaregels, dat betekent sluiting om 20.00 uur
  • Bij gebruik van een ruimte voor sport gelden de regels voor sport, dat betekent geen verplichte sluitingstijden
  • Bij gebruik van een ruimte voor zakelijke activiteiten (vergaderingen, beroepsgerichte opleidingen, met alleen koffie/thee/water) geldt een uitzondering op de sluitingstijden. Vergaderingen van verenigingen, politieke partijen e.d. vallen ook onder zakelijk
  • Kunst- en cultuurbeoefening zoals muziek- en schilderles of repetities voor zang, dans en toneel, is toegestaan. Er mag ook publiek bij aanwezig zijn. Hiervoor geldt geen sluitingstijd dus repeteren mag ook ‘s avonds voor amateurs.

  *Het moet hierbij wel echt gaan om reguliere ontmoetingsactiviteiten die normaal ook in het buurt- of dorpshuis plaatsvinden en geen activiteiten die normaal niet in het buurt- of dorpshuis plaatsvinden maar nu wel omdat ze bijvoorbeeld ergens anders niet terecht kunnen.

  Daar waar geen coronatoegangsbewijs verplicht is geldt de anderhalve meter afstand en het mondkapje tot de zitplaats bereikt is.