• Gemeenten compenseren deels gestegen energielasten maatschappelijke organisaties

    Ook de Groninger buurt- en dorpshuizen worden hard geraakt worden door de energiecrisis. Uit een onlangs gehouden enquête blijkt dat ruim 75 % van de buurt- en dorpshuizen verwacht door de gestegen energieprijzen in de financiële problemen te komen.

    Diverse gemeenten hebben inmiddels het initiatief genomen om maatschappelijke organisaties waaronder buurt- en dorpshuizen, te helpen. Zo compenseert de gemeente Westerkwartier tot 75% van de toegenomen energielasten. Voorwaarde is onder meer dat de aanvrager aantoont hoe de energielasten in de toekomst teruggebracht zullen worden. Vergelijkbare regelingen zijn er in de gemeente Eemsdelta, Groningen, Midden-Groningen en Het Hogeland. De gemeente Westerwolde biedt hulp in de vorm van een renteloze lening.

    Groninger Dorpen is blij met de hulp, maar heeft de gemeenten door middel van een brief ook opgeroepen aan een lange-termijn-oplossing te werken door buurt- en dorpshuizen te helpen bij het verduurzamen van het pand.