• Groene energie betaalbaar en weer van bewoners

  Al 24 organisaties onderschreven dit initiatief

  Op vrijdag 1 december 2023 tekenden wij met 21 andere lokale, regionale en landelijke partijen in de kerk van Garnwerd het initiatief: ‘Betaalbare en groene energie voor alle Groningers’.

  Alle ondertekenaars zijn betrokken bij het opwekken van lokale en duurzame energie en willen betaalbare en groene energie beschikbaar maken voor alle Groningers. De energierekening duurzaam laag houden doordat  lokaal opgewekte energie tegen kostprijs+ te leveren aan gebruikers. We willen daarmee niet meer afhankelijk zijn van buitenlandse investeerders en groene energie leveren aan de directe omgeving. De inkomsten van de opgewekte energie worden lokaal geïnvesteerd.

  Het elektriciteitsnet is overbelast

  Netcongestie, -overbelasting van het elektriciteitsnet op momenten dat er heel veel energie wordt opgewekt-, wordt een steeds groter probleem. Peter Gerrits, voorzitter van de Groninger EnergieKoepel en mede-initiatiefnemer: “Door in een gebied voldoende stroom op te wekken, mensen en bedrijven bewust te maken van wanneer ze hun eigen stroom kunnen gebruiken en stroom op te slaan kunnen de kosten veel lager blijven. We hebben daarbij wel de samenwerking nodig met Enexis, bedrijven die meedoen en de overheid.

  Energie moet geen verdienmodel zijn

  Op piekmomenten, bijvoorbeeld wanneer de zon veel schijnt en mensen weinig energie gebruiken, omdat ze aan het werk zijn, wordt deze duurzaam opgewekte energie weer teruggeleverd aan de markt die daarna weer tegen een hoge prijs terug gekocht moet worden van de energiebedrijven. Energie VanOns, het eigen publieke energiebedrijf van energiecoöperaties, wordt de energieleverancier van dit initiatief. Directeur Jaap Hoeksema: “Wij vinden het belangrijk dat duurzame energie voor iedereen beschikbaar is en geen verdienmodel voor de energieleverancier. En dat we de opbrengsten investeren in het verder verduurzamen van de regio.”

  Niet afhankelijk zijn maar het zelf doen

  Door bewoners te betrekken en van onderop de energietransitie te organiseren willen partijen meer draagvlak voor de opwek van duurzame energie en ander gedrag van bedrijven en bewoners te bevorderen. Steven Volkers, directeur van energiecoöperatie Grunneger Power: “Als mensen zelf invloed hebben op hun energietarief en weten: deze stroom komt uit mijn eigen buurt en is van onszelf,  krijg je een hele andere dynamiek. Dat ervaren wij al jaren als energiecoöperatie met onze eigen leden. “Niet meer afhankelijk zijn van de gaswinning is volgens mij iets waar we in Groningen echt het verschil mee kunnen maken voor en samen met onze bewoners, de overheid en ondernemers”.

  De komende tijd gaan we met elkaar de plannen verder doorontwikkelen en voorbeeldprojecten (pilots) uitvoeren. Meer partijen kunnen aanhaken. Het initiatief zoekt nadrukkelijk het overleg met overheden en de netbeheerder Enexis om de uitvoering mogelijk te maken.

  Foto: Grek