• Groninger buurt- en dorpshuizen hard geraakt door stijging energielasten

    Ook Groninger buurt- en dorpshuizen worden hard geraakt door de gestegen energielasten. Dit gebeurt op een moment dat zij door de coronamaatregelen van de afgelopen jaren al flink hebben ingeteerd op hun reserves. Reserves die in veel gevallen bedoeld waren om de dorpshuizen te  onderhouden en te verduurzamen.

    Samen met de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) en LSA bewoners heeft het Platform Dorpshuizen.nl,waar Groninger Dorpen onderdeel van uitmaakt, een landelijke enquête uitgezet om de gevolgen van deze energiecrisis inzichtelijk te maken. Hieruit blijkt dat ruim 70% van de respondenten door de gestegen energielasten in de financiële problemen gaat komen. Er wordt daarom door de LVKK en LSA een lobby gestart bij de landelijke overheid voor aanvullende compensatiemaatregelen voor buurt- en dorpshuizen. Groninger Dorpen rekent erop dat deze lobby ook gesteund wordt door de Groninger gemeenten.

    In de provincie Groningen hebben bijna 90 buurt- en dorpshuizen de enquête ingevuld. Ruim 75% daarvan geeft aan in de financiële problemen te komen. Het gemiddelde maandbedrag voor energie steeg het afgelopen jaar bij de Groninger respondenten van 945 naar 1.681 euro. Een gemiddelde prijsstijging van 78%, maar er zijn ook prijsstijgingen van meer dan 300% gemeld. De buurt- en dorpshuizen proberen de gestegen kosten op te vangen door te besparen op energie, de prijzen te verhogen en de reserves aan te spreken. Meer dan 90% van de respondenten krijgt op dit moment nog geen hulp van de gemeente bij het oplossen van dit probleem.

    Groninger Dorpen roept de Provincie en gemeenten op om de helpende hand te bieden. Buurt- en dorpshuizen zijn van essentieel belang voor de leefbaarheid in de wijken en dorpen. Veel van hen overwegen momenteel serieus deze winter de deuren te sluiten terwijl zij juist nu als ontmoetingsplek veel kunnen betekenen voor de bewoners. Dit mag niet gebeuren!