• Groninger Dorpen overhandigt petitie

  Groninger Dorpen is overdonderd door de vele steunbetuigingen vanuit de hele provincie en daarbuiten; meer dan 800 mensen bevestigden dat Groninger Dorpen de subsidie van de Provincie Groningen meer dan waard is, en dat de voorgenomen bezuiniging niet past in het huidig tijdsbeeld waarin bewoners meer zelf moeten doen en overheden op afstand komen te staan. De petitie werd getekend door verenigingen van dorpsbelangen, dorpshuizen en andere betrokken bewoners. Van Bad Nieuweschans tot Opende, van Noordlaren tot Pieterburen, steunbetuigingen uit meer dan 161 dorpen uit de provincie! Op 5 februari 2020 overhandigt Groninger Dorpen de petitie om 9.25 uur aan de voorzitter van Provinciale Staten, Commissaris van de Koning René Paas. De overhandiging vindt plaats in het Atrium van het provinciehuis, Martinikerkhof 12 te Groningen.

  Voorzitter Frans Musters: “Voor de Provincie Groningen gaat het om een klein bedrag; bovendien is de subsidie vooral de erkenning en steun van onze neutrale en verbindende rol van dorpen onderling in de provincie Groningen. Wij zien en ervaren dat daaraan heel veel behoefte is.”

  Voorbeelden van deze steunbetuigingen:

  • “Juist een onafhankelijke vereniging, provinciaal ondersteund, kan de dorpen daar ondersteunen waar de gemeente dat niet kan. Een kerntaak van de provincie dus die niet bij gemeenten neergelegd mag en kan worden.”
  • “Groninger Dorpen heeft een heel belangrijke functie in het verbinden van de dorpen in de provincie Groningen. Dit is iets dat gemeenten niet kunnen overpakken.”
  • “ (…)Als ondersteuner, coach, meedenker, stimulator, kennisverbreder etc. is Groninger Dorpen van groot belang in een maatschappij die op vele gebieden in transitie is. Transities die in vele dimensies raken aan de leefbaarheid van het ommeland, juist ook in toekomstperspectief (Toukomst!). Een wereld in verandering, die om meerdere redenen vraagt om direct draagvlak bij en betrokkenheid van bewoners. Daarbij is de dorpsvereniging een belangrijke schakel/bundelpunt tussen bewoners en (vooral ook) gemeente. Neutrale ondersteuning vanuit VGD is daarbij essentieel.”
  • “Groninger dorpen moet blijven en ondersteund worden door de provincie. Om de reden dat Groninger dorpen , ieder dorp helpt daar waar nodig. Aangezien de maatschappij veranderd en ieder dorp steeds meer en veel moet regelen, zijn , wij , de dorpen, blij met de ondersteuning van Groninger dorpen.”
  • “Waardering van vrijwilligers in het kader van leefbaarheid ook voor de provincie een kerntaak is. Met het bezuinigen op kennisdeling, inspireren en ondersteuning vrijwilliger wordt het paard achter de wagen gespannen. Veel bewonersinitiatieven hebben een preventieve werking.”
  • “(…) De Vereniging Groninger Dorpen vormt een belangrijke stem voor de vele dorpen die onze provincie rijk is. Zeker in een tijd van gemeentelijke herindelingen is dit te belangrijk om maar zo een zware bezuiniging op in te zetten. (…)”