• Groninger Dorpen roept gemeenten op tot steun buurt- en dorpshuizen en inwonersinitiatieven

  Groninger Dorpen roept gemeenten op tot steun buurt- en dorpshuizen en inwonersinitiatieven

  Groninger Dorpen inventariseert door middel van een vragenlijst de gevolgen van de coronacrisis bij haar achterban. Vanuit verschillende gemeenten is gevraagd om deze informatie te delen, met name als het gaat om gevolgen voor dorpshuizen. Uit de resultaten blijkt dat veel dorpshuizen en andere bewonersinitiatieven verwachten (op termijn) in zwaar weer te komen. Wij hebben daarom namens onze achterban de gemeenten per brief opgeroepen tot het geven van (financiële) steun voor inwonersinitiatieven in het algemeen en besturen van buurt- en dorpshuizen in het bijzonder. Als bijlage is een eerste analyse gestuurd van de resultaten van de vragenlijst die overigens nog steeds in te vullen is. We adviseren hiernaast ook zelf vragen en problemen bij de eigen gemeente te melden.

  Landelijk noodfonds voor buurt- en dorpshuizen en inwonersinitiatieven

  Op basis van een landelijke inventarisatie door o.a. MAEX is geconcludeerd dat er een sociaal noodfonds nodig is voor inwonersinitiatieven waaronder buurt- en dorpshuizen. Dit sociale noodfonds moet noodlijdende initiatieven deze moeilijke periode doorhelpen. Op dit moment staat het noodfonds in de steigers. Het noodfonds wordt getrokken door MAEX en de Maatschappelijke Alliantie en kan rekenen op steun van onder meer de Landelijke Vereniging Kleine Kernen (waar Groninger Dorpen lid van is).

  Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

  De meeste buurt- en dorpshuizen kunnen nog geen gebruik maken van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). Met deze regeling kunnen ondernemers eenmalig een tegemoetkoming van €4.000 ontvangen voor schade door bijvoorbeeld de gedwongen sluiting. Buurt- en dorpshuizen hebben meestal een SBI-code 88999 (gemeenschapshuizen) of 88993 (lokaal welzijnswerk) en deze staan nog niet op de lijst met sectoren die van de regeling gebruik mogen maken. Bij de RVO is het officiële verzoek ingediend om de SBI-codes 88.102, 88.993 en 88.999 toe te voegen. Ook via Tweede Kamerleden is deze kwestie onder de aandacht gebracht.

  Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

  Veel buurt- en dorpshuizen werken met vrijwilligers, maar er zijn ook buurt- en dorpshuizen die werken met betaalde beheerders. Door de Coronacrisis lopen zij inkomsten mis, terwijl de kosten doorlopen. Buurt- en dorpshuizen kunnen als werkgevers een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen via de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. De NOW loopt via het UWV. Vanaf 6 april kan een aanvraag ingediend worden, tot en met 31 mei.

  Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO)

  Zelfstandig ondernemers die door de coronacrisis in financiële problemen komen kunnen bijzondere bijstand aanvragen in hun gemeente. Dat geldt ook voor pachters van buurt en dorpshuizen. De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) bestaat uit twee delen: een tijdelijke inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal bij acute liquiditeitsproblemen. De uitkering bedraagt maximaal 1.500 euro per maand voor een gezin en 1.050 euro netto voor alleenstaanden. Zelfstandigen moeten via een digitaal formulier zelf een schatting maken van de inkomsten die zij in de periode tussen 1 maart en 31 mei mislopen. Verdien je momenteel niets dan krijg je het volledige bedrag uitgekeerd. Zijn er nog wel inkomsten dan wordt je uitkering met dat bedrag verminderd. De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers(TOZO) kent veel soepeler voorwaarden dan de bestaande bijstand voor ZZP-ers, informeer bij jullie gemeente.

  Een overzicht van alle corona-regelingen voor ondernemers is te vinden op de website van de Kamer van Koophandel.

  Te nemen stappen om te anticiperen op de coronacrisis

  1. Ga het gesprek aan met de gebruikers (i.v.m. inning van huur) en probeer afspraken te maken. Hoe staan zij er financieel voor? Kunnen ze de huur eventueel doorbetalen of komt hun liquiditeit dan in gevaar? Neem deze informatie ook mee in de gesprekken met de gemeente;
  2. Ga het gesprek aan met de gemeente (bijv. op basis van de suggesties in de brief);
  3. Doorloop de informatie op in deze nieuwsbrief en op de site van de Kamer van Koophandel en kijk of je in aanmerking komt voor een van de regelingen;
  4. Houd goed bij wat de gederfde inkomsten zijn als gevolg van de coronacrisis. Dat helpt (of kan in de toekomst helpen) om aanspraak te maken op compensatieregelingen;
  5. Vul onze vragenlijst in. Dit helpt ons de ondersteuning af te stemmen op uw behoefte.