• Groninger verenigingen op zoek naar nieuwe structuren om vrijwilligerswerk aantrekkelijk te maken

  Een samenwerking van Huis voor de Sport Groningen, Groningen Dorpen, CMO STAMM en KultuurLoket (VRIJDAG) heeft -in opdracht van de provincie Groningen- onderzoek gedaan onder 253 actieve vrijwilligersorganisaties in Groningen naar hoe het gesteld is met het vinden, binden, opleiden en waarderen van vrijwilligers. Grootste uitdaging voor verenigingen in Groningen is het vinden van bestuursleden (69%). Jongeren verleiden voor vrijwilligerswerk is eveneens een grote zorg (68%). Een meerderheid (51%) van de verenigingen staat open voor bestuursvernieuwingen om het vrijwilligerswerk aantrekkelijker en toegankelijker te maken voor o.a. jongeren en nieuwkomers. Op basis van deze resultaten worden er drie avonden georganiseerd om huidige besturen te ondersteunen en inspireren. Verenigingen kunnen zich hiervoor aanmelden.

  Vrijwilligers belangrijk voor leefbaarheid

  Zowel bij sport-, dorps- en culturele verenigingen als bij burgerinitiatieven draait een groot deel van de werkzaamheden op vrijwillige inzet van leden. Zij zorgen er mede voor dat Groningen een fijne, bruisende provincie is om te wonen. Het verenigingsleven staat echter steeds meer onder druk. Uit het onderzoek blijkt dat vrijwilligers in Groningen die recentelijk zijn gestopt met hun vrijwillige inzet zich o.a. niet meer te willen binden (27%) of geen tijd meer hebben (27%). Al langere tijd neemt het aantal vrijwilligers af en na de Coronapandemie is deze trend versneld (CBS-onderzoek). Het toenemende tekort aan vrijwilligers is een maatschappelijke trend die ook in andere delen van de samenleving zichtbaar is.

  Positieve impulsen voor verenigingen

  De vier organisaties die het onderzoek hebben uitgevoerd, organiseren de komende maanden drie meet-ups om huidige besturen te ondersteunen en inspireren. Met succesverhalen als inspiratie worden in speeddates uitdagingen en kennis uitgewisseld. Kunnen verschillende besturen samenwerken? Onder welke omstandigheden wordt bestuurswerk wél aantrekkelijk voor jongeren? Hoe behouden verenigingen hun huidige vrijwilligers? Lopen besturen van sportverenigingen tegen dezelfde of andere problemen aan als dorpsverenigingen? Aan het eind van iedere avond zullen alle aanwezigen zeker met nieuwe inzichten naar huis gaan.

  donderdag 25 mei, 19 -22 uur in MFC Het Houtstek, Slochteren.

  woensdag 21 juni, 19 -22 uur in Het Prinsentheater, Groningen. Aanmelden via deze link.

  NB! Bijeenkomst in Groningen wordt georganiseerd i.s.m. Link050

  In september volgt een bijeenkomst in de gemeente Westerkwartier.

  Project Vrijwilligers Centraal

  Project Vrijwilligers Centraal geeft sport-, dorps-, culturele verenigingen en burgerinitiatievenimpulsen voor het vinden, binden, opleiden en waarderen van vrijwilligers. Dit doen ze doorondersteuning op maat, experimenteren met verschillende organisaties naar innovatieve maatregelen, ze zetten vrijwilligers in het zonnetje en organiseren kennis- en leersessies op allerlei onderwerpen voor de huidige besturen en andere vrijwilligers. Het project is een initiatief van provincie Groningen, Groninger Dorpen, Huis voor de Sport Groningen, CMO STAMM en KultuurLoket.