• Grote opkomst Algemene ledenvergadering Groninger Dorpen

  Publicatiedatum

  Na de creatieve digitale alternatieven vanwege coronamaatregelen de afgelopen twee jaar, mochten we gelukkig weer een fysieke Algemene ledenvergadering organiseren. De opkomst was groot. We hadden er zin in om elkaar weer in het echt te zien en we waren benieuwd naar elkaars verhalen.

  De bijeenkomst vond plaats op donderdag 12 mei in het mooie en gastvrije Dorpscentrum De Broeckhof-Haan te Zuidbroek. Vanuit alle hoeken van onze provincie waren er zo’n zeventig geïnteresseerde leden aanwezig. Tijdens de inloop vulde de grote zaal zich al snel met een aangenaam geroezemoes.

  Van rood naar zwart
  De eerste helft van de avond bestond voornamelijk uit formaliteiten. Voorzitter Frans Musters verwelkomde iedereen met het goede nieuws dat Groninger Dorpen van ‘rode cijfers naar zwarte cijfers’ is gegroeid, na de moeilijke periode rond 2019. ‘Mede dankzij Rik van Niejenhuis, de directeur van Groninger Dorpen, is Groninger Dorpen financieel maar ook organisatorisch, weer rustig en groeiend. Deze man van twee meter -je kan niet om hem heen- gaat ons zoals het nu lijkt alweer verlaten en dat is jammer’, vertelde de voorzitter. ‘Rik wordt naar alle waarschijnlijkheid wethouder voor de gemeente Groningen. We gunnen hem deze mooie kans en hopen dat zijn opgedane kennis bij Groninger Dorpen een waardevolle bijdrage mag leveren aan zijn nieuwe functie straks.’

  Vrolijker
  Gerda Steenhuis blikte als secretaris vervolgens terug op de digitale Algemene ledenvergadering van vorig jaar en het verslag van deze vergadering in 2021, werd goedgekeurd en vastgelegd. Penningmeester Emmy Wolthuis deelde met de aanwezigen de financiële stukken. Emmy vertelde een positief verhaal. ‘Vorig jaar was ik nog zwaarmoedig, maar dit jaar ben ik een stuk vrolijker.’ Ze bedankte de directeur en het team voor het realiseren van het mooie saldo dat er nu weer staat. Alle financiële stukken werden in de vergadering goedgekeurd en aangenomen.

  Lokale Energie en dorpsverhalen
  Voor een terugblik op 2021 nodigde de voorzitter medewerkers Sjouke Bakker en Inge Zwerver uit om hun mooiste ervaring van het afgelopen jaar te delen met de aanwezigen. Voor Sjouke was dit de start van de Startsubsidie Lokale Energie Groningen. Startende lokale energiecollectieven in de provincie Groningen (of een bewonersgroep die van plan is een collectief op te richten) kunnen maximaal 6.000 euro aanvragen om de opstartkosten te kunnen betalen. Ook de kosten van het voor de eerste keer ontwikkelen en opzetten van een lokaal energieproject komen voor subsidie in aanmerking. Hierbij kun je denken aan kosten ten behoeve van zaalhuur en catering voor bewonersbijeenkomsten, communicatiemateriaal voor promotie, ledenwervingsactiviteiten, haalbaarheidsonderzoeken, oprichten coöperatie en de ontwikkeling van een business case. Inge blikte terug op het feit dat we in het jaar 2021 vanwege coronamaatregelen vooral op afstand moesten blijven van elkaar en hoe het team de fysieke contacten en bijeenkomsten heeft gemist in de dorpen met de bewoners. ‘Ik ben blij dat ik toch regelmatig op pad mocht om in kleine setting, actieve Groningers te interviewen. Op deze manier heb ik mooie dorpsverhalen kunnen schrijven en delen met onze achterban.’

  Bestuurlijk
  Na deze terugblik volgden bestuur kwesties. De voorzitter legde de bestuursstructuur nog even uit. Het Dagelijks Bestuur (DB) van Groninger Dorpen bestaat uit drie bestuursleden: de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het DB zorgt voor de dagelijkse leiding en heeft hierin nauw contact en een regelmatig overleg met de directeur. De DB-bestuursleden zitten ook in het Algemeen Bestuur (AB), welke momenteel bestaat uit elf bestuursleden. Het AB komt meerdere keren per jaar bij elkaar en bestuurt op hoofdlijnen, bewaakt de missie en visie en denkt opbouwend mee. De eerste termijn van onze voorzitter zit er alweer op. In goed overleg heeft Frans Musters zich herkiesbaar gesteld voor een tweede termijn. Deze herbenoeming is door de aanwezige leden met een applaus goedgekeurd. Gerda: ‘De rol van voorzitter past Frans als een jas. Hij is erg betrokken bij de leefbaarheid van het platteland van Groningen en bij Groninger Dorpen als club. Als een goede bestuurder kan hij de grote lijnen zien en weet hij afstand te houden van details.’ Omdat er in 2021 twee AB-bestuursleden zijn afgetreden, werden er tijdens de vergadering twee nieuwe algemene AB-bestuursleden benoemd. Jan Hut uit Visvliet en Thea Gielleit uit Hongerige Wolf werden hartelijk verwelkomd met een mooie boeket bloemen. Wil je meer weten over de mensen van het bestuur en team van Groninger Dorpen? Bekijk dan deze pagina op onze website.

  Beleidsplan en werkplan
  Directeur Rik van Niejenhuis vertelde de aanwezigen over het vierjaren beleidsplan zoals dit ook naar de Provincie is gestuurd. Een aandachtspunt blijft de financiering en het weer kunnen oppakken van het netwerk Zorgzame Dorpen Groningen. Vanuit het team vertelde Pieter over enkele onderdelen uit het jaarprogramma 2022. Denk hierbij onder andere aan buurt- en dorpshuis overleggen, verschillende projecten zoals de Actieve Dorpen Aanpak (ADA) en de lancering van de nieuwe website en huisstijl tijdens een Groninger Dorpendag Op Toer ergens in september.

  Actieve Dorpen Aanpak
  Na een gezellige pauze waarbij er onderling volop ervaringen werden uitgewisseld, nam medewerker Nienke Vellema het publiek mee langs het ADA project, de Actieve Dorpen Aanpak. Ze vertelde over de aanloop, de lancering, de website en de toekomstplannen. Samen bekeken we een ADA-filmpje over Musselkanaal. Daarna ging Nienke in gesprek met Anton Bardie. Als zelfstandige werkt Anton soms ook samen met Groninger Dorpen. Musselkanaal is sinds 2017 bezig met een integrale aanpak van hun omgeving aan de hand van de pijlers Economie, Sociaal, Collectieve Ruimte en Wonen. Er wordt door bewoners, organisaties en ondernemers hard gewerkt aan een toekomstbestendig Musselkanaal. Sinds juli 2019 is Anton programmamanager van deze gebiedsontwikkeling.

  Meten is weten
  Gedurende de avond werden er ook vragen gesteld aan de aanwezigen. Via de telefoon kon men stemmen of antwoord geven. Zo leerden we dat de reden dat de meesten lid zijn van Groninger Dorpen het gevoel van solidariteit is ‘Samen staan we sterker’, dat zo’n vijftig procent van de aanwezige leden zich niet zo bezig houdt met het gasdossier en dat de meeste mensen mobiliteit, openbaar vervoer en wonen de belangrijkste onderwerpen vinden, waarbij de input en invloed van inwoners belangrijk is richting de Provincie.

  Al met al een zinvolle avond. Het formele verslag volgt zeer binnenkort.
  We wensen alle dorpen een actief en leefbaar 2022!