Contact

Hendrik Westerstraat 24
9791 CT Ten Boer

t: 050 306 29 00

info@groningerdorpen.nl

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 9.00-17.00u

Routebeschrijving naar Groninger Dorpen


Vertrekpunt  

  Wat kunnen wij voor jou doen?

  Grote politieke belangstelling voor energieprojecten in Stad en Ommeland

  Vrijdag, 14 september 2018

  Leden van Provinciale Staten trokken massaal Stad en Ommeland in, om een kijkje te nemen bij lokale projecten waarin bewoners samen energie opwekken. Via een busexcursie bezochten zij verschillende energieprojecten, die in gezamenlijk eigendom zijn van de bewoners uit de omgeving. De Statenleden werden enthousiast ontvangen bij het gezamenlijke zonnedak GLOED van bewoners uit Garnwerd (232 panelen) en bij één van de grootste collectieve zonneparken in Nederland: Zonnepark Vierverlaten in Hoogkerk (7.777 panelen).

  Sociale kant van de energietransitie
  Doordat bewoners zich organiseren als energie-initiatief, zijn zij zelf eigenaar van de zonnepanelen. De opbrengsten van de opgewekte energie, komen daarom ook toe aan de bewoners zelf. Bewoners kunnen er voor kiezen om een deel van de opbrengsten inzetten om het eigen dorp te versterken of te investeren in sociale projecten. Zo legde Jolanda van der Palen samen met haar collega’s geld in om een zonnepaneel op Zonnepark Vierverlaten te kopen voor een school in Paddepoel, om educatieve projecten te financieren.

  Voor Gert Engelkens, Fractievoorzitter Partij van de Arbeid, wordt die sociale kant van de energietransitie zichtbaar tijdens de excursie. ‘Ik werd blij van de ontmoeting met de inwoners. Het is geweldig dat ze nu gezamenlijk energie opwekken en dat ze de opbrengst van de energie lokaal investeren. Daarmee leveren ze een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in het dorp.’

  Zichtbaar maken
  De excursie werd georganiseerd door de Groninger Energiekoepel, Natuur en Milieufederatie Groningen, Groninger Dorpen en Grunneger Power: ‘Hiermee willen we ook voor de politiek zichtbaar maken hoe geweldig het is dat bewoners zelf het heft in handen nemen, gezamenlijk energie opwekken en de opbrengsten daarvan in de eigen leefomgeving investeren.’ Fredric Geijtenbeek, Statenlid namens de ChristenUnie beaamt dat: ‘Wat voor mij belangrijk is, is dat ik zie wat ik normaal lees. Zo horen we zelf van bewoners wat ze nodig hebben en wanneer.’

  Zonnepark Vierverlaten bezoeken
  Wilt u ook een kijkje nemen op het Zonnepark Vierverlaten? A.s. donderdag 20 september viert Grunneger Power de eerste verjaardag van het zonnepark, en is deze opengesteld voor publiek. Zie voor meer informatie de website van Grunneger Power.

  Zelf een energieproject starten
  Energiecollectieven in de provincie Groningen kunnen een startsubsidie van maximaal 10.000 euro aanvragen voor hun energieproject. Dit kan worden besteed aan bijvoorbeeld een haalbaarheidsstudie, een ledenwervingscampagne of het oprichten van een coöperatie. Aanvragen kunnen worden ingediend bij het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts van de Natuur en Milieufederatie Groningen en Groninger Dorpen. Heeft u een idee? Het Servicepunt helpt u bij het opstellen en indienen van uw plan. Alle informatie over de opstartbijdrage vindt u hier.