Contact

Hendrik Westerstraat 24
9791 CT Ten Boer

Postbus 23
9790 AA Ten Boer

t: 050 306 29 00

info@groningerdorpen.nl

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 9.00-17.00u

Routebeschrijving naar Groninger Dorpen


Vertrekpunt  

  Wat kunnen wij voor jou doen?

  Grote veranderingen bij schade door gaswinning

  Vrijdag, 31 maart 2017

  De Nationaal Coördinator Groningen heeft per direct grote veranderingen in de aanpak van lopende schadedossiers en toekomstige schades aangekondigd. Dit hangt o.a. samen met het willen afrekenen met lopende schades en het verbeteren van het afhandelen van nieuwe schades, het zich nu echt terugtrekken van de NAM op het gebied van schade, en de uitkomsten van het onderzoek naar de oorzaak van gemelde schade in de randen van het Groningen gasveld.

  Op de volgende plekken – directe link – vind je meer informatie:

  • Nationaal Coördinator Groningen: algemene informatie over de ontwikkelingen en antwoorden op mogelijke vragen van mensen met bijvoorbeeld lopende schadedossiers.
  • Nationaal Coördinator Groningen: over de uitkomsten van het onderzoek naar de 1600 schademeldingen aan de randen van het Groningerveld, bevindingen Begeleidingscommissie, en hoe betrokken bewoners geïnformeerd zijn/ worden. O.a. volgen er informatiebijeenkomsten.
  • Verklaring van NAM.
  • Nationaal Coördinator Groningen: informatie over het lopend onderzoek van TU Delft – in opdracht van NCG – naar schadeoorzaken in gebieden aan de randen van het Groningen veld. ‘Dit onderzoek richt zich specifiek op complexe gevallen van schade waarbij verschillende oorzaken mogelijk of aannemelijk zijn. Ook wordt gekeken of en in welke mate de schade ook zou zijn opgetreden als er geen sprake was van mijnbouw.’ Mogelijk levert dit nieuwe kennis en inzicht op.
  • Gasberaad en Vereniging Eigen Huis hebben een gezamenlijke visie op de noodzaak van en mogelijkheden voor een radicaal andere aanpak

  We horen graag van onze leden als dit vragen oproept en wat ze hiervan vinden. Ook wat je hiervan merkt in je dorp of t.a.v. je eigen dorpshuis.