• Het ontzorgingsprogramma verduurzamen maatschappelijk vastgoed

  Publicatiedatum

  Het ontzorgingsprogramma verduurzamen maatschappelijk vastgoed richt zich op het begeleiden van kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren bij het verduurzamen van hun vastgoed tot aan het moment van aanbesteden van de maatregelen ter verduurzaming. De doelgroep van dit ontzorgingsprogramma zijn kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren in het gemeentelijk vastgoed, onderwijs, zorgaanbieders, sportbedrijven, culturele instellingen met een ANBI-status en dorps- en buurthuizen.

  Pilot ontzorgingsprogramma dorpshuizen in de provincie Groningen

  In de provincie Groningen is een pilot gestart onder 10 á 15 dorpshuizen om te onderzoeken welke verduurzamingsvraagstukken er spelen onder de deelnemers. Wat zijn de uitdagingen en waar lopen besturen van de dorpshuizen tegenaan? Deze vragen, opgedane kennis en ervaringen worden inzichtelijk gemaakt en gedeeld.

  Op 23 en 28 september vonden de eerste bijeenkomsten plaats, onder andere in dorpshuis De Riggel te Boven Pekela. Daar werden ervaringen gedeeld van het verduurzamingsproces van dit dorpshuis dat inmiddels energieneutraal is. Dit heeft inspirerend gewerkt voor bestuursleden van andere dorpshuizen. Deze kennis delen is een cruciale factor in de verduurzamingsopgave en het ontzorgingsprogramma verduurzaming maatschappelijk vastgoed leent zich hier uitstekend voor.

  Er volgde een onlinebijeenkomst op 18 januari 2022. Hier werd de uitbreiding van het team in de persoon van Iwan Hoving bekend gemaakt. Hij zal het aanspreekpunt, duurzaamheidscoach, worden van de doelgroep dorpshuizen. (I.R.Hoving@provinciegroningen.nl ; 06-24922651).

  De afgelopen periode is een inventarisatie gemaakt van de zorgbehoeften van de deelnemende dorpshuizen. In totaal doen inmiddels 27 dorpshuizen mee aan het programma. Dat aantal kan overigens toenemen in een nieuwe aankomende ronde. Bij vrijwel alle dorpshuizen is minimaal één bezoek, een intakegesprek, geweest. Bij een aantal deelnemers is opvolgend advies geleverd.

  Interessant is de diversiteit aan vragen die gesteld worden. “Verduurzamen graag! Maar waar begin ik?”

  Welke zorgbehoefte zien we vooral voorkomen?

  • Beslis ondersteunende hulp voor verduurzaming
  • Hulp bij comfortproblemen
  • Prioritering verduurzamingsmaatregelen
  • Meedenken in ontwerp nieuwbouw
  • Inregelingsproblemen nieuwe installatie
  • Gas- en elektraverbruik verminderen

  Interessant is de behoefte aan zonnepanelen. Op vrijwel elke locatie is deze behoefte aanwezig. Zien we hier een mooie gelegenheid ontstaan voor een collectieve inkoop?

  We zijn op weg naar een nieuwe bijeenkomst op 10 mei in Dorpshuis De Leeuw in Garmerwolde. Hier zullen we de focus leggen op kennisdelen. De centrale vraag voor die avond is: “wat kan ik zelf doen?”.