• Hielke Westra nieuwe directeur Groninger Dorpen

  Publicatiedatum

  De vereniging Groninger Dorpen benoemt Hielke Westra per 1 oktober 2022 als directeur. De nieuwe directeur is verantwoordelijk voor de algemene leiding en werkt samen met bestuur, team en dorpsbewoners aan de toekomst van de vereniging en de leefbaarheid van het Groningse platteland.

  Hielke Westra heeft zin om te starten: “Er komt veel op de dorpen in de provincie Groningen af als het gaat om wonen, behoud van voorzieningen, zorg, energietransitie en bereikbaarheid. Ook heeft een groot deel van de provincie te maken met de gevolgen van de gaswinning en andere mijnbouwactiviteiten. In dit alles is het van belang om de leefbaarheid in onze provincie overeind te houden en te versterken. Hierbij zijn dorpsbewoners leidend en is de overheid faciliterend. In de afgelopen jaren heb ik op meerdere momenten en in meerdere rollen Groninger Dorpen leren kennen als actief betrokken, onafhankelijk en professioneel ondersteunend aan onze dorpen. Vanuit die kracht kan Groninger Dorpen bij de verschillende uitdagingen kennis en support bieden, aan de inwoners van al die prachtige dorpen in onze provincie.

  Ik heb me altijd al op verschillende manieren ingezet voor mijn directe leefomgeving. Dit begon op dorpsniveau, de afgelopen jaren als wethouder voor de gemeente Westerkwartier en nu voor de dorpen in de hele provincie Groningen. Vanaf 1 oktober ga ik verder kennis maken met onze leden en ook  ga ik in gesprek met organisaties en overheden om de rol van dorpen en van Groninger Dorpen blijvend onder de aandacht te brengen. Als directeur ga ik samen met de medewerkers en het bestuur verder werken aan de zichtbaarheid van Groninger Dorpen en de leefbaarheid van de dorpen.

  Achtergrond
  Hielke Westra is geboren in Grijpskerk. Na de opleiding Milieukunde heeft hij werkervaring opgedaan in het bedrijfsleven en bij overheden op het gebied van milieu, energietransitie, klimaatadaptatie, versterking, ruimtelijke ordening en circulariteit. De afgelopen jaren was Hielke wethouder in de gemeente Westerkwartier. Hielke is 52 jaar, woont samen met zijn vrouw in Grootegast en heeft twee kinderen die inmiddels het huis uit zijn.

  Groninger Dorpen
  Groninger Dorpen is de koepel van dorpsbelangenorganisaties, buurt- en dorpshuizen en andere bewonersinitiatieven in de provincie. De missie van de vereniging Groninger Dorpen is het versterken van de leefbaarheid in dorpen voor alle inwoners en dat zij invloed krijgen op toekomstige ontwikkelingen in hun dorp. Dorpsbewoners weten bij uitstek wat goed is voor hun dorp. Groninger Dorpen biedt hen een ‘plus’ door het ondersteunen van initiatieven, het behartigen van belangen, het stimuleren van innovaties en het aanjagen van kansen.