• In gesprek over digitale vaardigheden?

  Publicatiedatum

  Het is je vast niet ontgaan: het dagelijks leven digitaliseert snel. Via allerlei digitale apparaten, apps en websites ben je op de hoogte van het nieuws, onderhoud je contacten met vrienden en familie, en maak je gebruik van allerlei digitale diensten van overheden en bedrijven. Om in de toekomst ook digitaal mee te kunnen blijven doen, is echter meer nodig dan een goede internetverbinding. Ook nieuwe en betere digitale vaardigheden zijn daarvoor essentieel. De komende maanden doet Hanzehogeschool Groningen onderzoek naar deze digitale vaardigheden. Ze komt graag bij jou of jouw dorp langs om daarover in gesprek te gaan.

  Digitale Academie Noord-Nederland
  De Digitale Academie Noord-Nederland helpt inwoners van Groningen met het ontwikkelen van hun digitale vaardigheden. Het is een platform waar alle opleidingen digitale vaardigheden in Groningen een plek kunnen krijgen. En waar iedereen een aanbod kan vinden dat aansluit bij de eigen wensen. Op deze manier kunnen Groningers zich een leven lang digitaal ontwikkelen. In de Digitale Academie werken Hanzehogeschool Groningen, Noorderpoort, Rijksuniversiteit Groningen en Biblionet Groningen nauw samen.

  Verkennend onderzoek: In gesprek met inwoners
  De komende maanden doet de Hanzehogeschool een verkennend onderzoek naar digitale vaardigheden. Er worden open gesprekken gevoerd met inwoners en professionals, zowel individueel als in groepsverband. Het onderzoek wordt afgestemd met Rijksuniversiteit Groningen. De resultaten van het onderzoek dragen bij aan de verdere ontwikkeling van de Digitale Academie Noord-Nederland.

  Waar gaan die gesprekken over?
  De gesprekken richten zich op de rol die digitalisering speelt in het dagelijks leven van inwoners met heel diverse achtergronden (oud/jong, lang/kort opgeleid, wel/geen migratieachtergrond, werkend/werkzoekend, etc.). De gesprekken gaan in op de vraag hoe digitaal vaardig inwoners zijn (of juist niet), hoe digitalisering hen verder helpt in het leven (of juist niet), en wat nodig is om hun digitale vaardigheden verder te kunnen ontwikkelen.

  Geïnteresseerd in zo’n gesprek?
  Mocht jij of jouw dorpsvereniging interesse hebben om hierover in gesprek te gaan (individueel of als groep), dan kun je een email sturen naar a.ponsioen@pl.hanze.nl. Hij zal contact met je leggen en verkennen op welke manier dat (groeps)gesprek kan worden ingevuld.