• Kerstgroet 2023

  Publicatiedatum

  Het einde van 2023 komt in zicht. Wanneer we even achteromkijken dan zien we een jaar waarin Groninger Dorpen weer een bijdrage heeft geleverd aan de leefbaarheid in onze mooie provincie.

  Allereerst hebben we onszelf eens opgefrist. Er is een nieuw logo en website met eigentijdse vormgeving en herkenbare elementen waar Groninger Dorpen voor staat. De lancering daarvan was in het voorjaar in Oostwold omdat zij de winnaar van de Lutje Moevie Awoard waren. Een periode waarin onder andere met hulp van RTV Noord Groninger dorpen weer eens goed in de belangstelling kwamen.

  Verduurzaming en toekomstbestendige plannen voor buurt- en dorpshuizen is iets waar we aan blijven werken, met in 2023 een uitbreiding van onze dienstverlening naar de wijkcentra in de gemeente Groningen in samenwerking met het Buurtcentra Besturen Overleg Groningen. Ook de dorpen kijken over hun eigen dorpsgrenzen heen en komen tot intensievere samenwerking. Vanuit die gedachte werken we meer en meer aan regiovisies naast de bekende dorpsvisies. Het netwerk zorgzame dorpen heeft weer een impuls gehad die in 2024 voortgezet gaat worden. In de Domein Overstijgende Samenwerking en het GezondheidsOverleg Groningen zien we steeds meer een vervlechting van de informele en de formele zorg. Het Loket Leefbaarheid wordt meer en meer bekend en voor jongeren is er in 2023 een succesvolle pilot opgezet. Jongeren kunnen via het Loko-Loket snel een mooie bijdrage krijgen voor hun activiteiten.

  Ondertussen is Groninger Dorpen klaar voor 2024. Een jaar waarin we de leden en inwonersinitiatieven nog beter kunnen ondersteunen. Dankzij de bijdrage van de provincie Groningen en voor het eerst een aanvullende bijdrage vanuit het ministerie van Economische Zaken kunnen we een wat ruimer werkprogramma wegzetten dan andere jaren. Dit heeft alles te maken met Nij Begun; de gelden die een generatie lang beschikbaar zijn voor Groningen als gevolg van de effecten van de gaswinning. In 2024 blijven we er dan ook aan werken dat dorpen en inwoners een goede positie krijgen in dat programma.

  Groninger Dorpen is in januari hoogstwaarschijnlijk ook weer op volle sterkte. We nemen afscheid van Willemijn Homan die de afgelopen jaren is ingezet op het Loket Leefbaarheid. Ze heeft veel aanvragers kunnen ondersteunen bij het maken van een goede aanvraag en heeft veel betekent voor de positie van jongeren in de Groninger dorpen. Vanaf deze plaats veel dank.

  In januari gaan we van start met een nieuwe medewerker op communicatie en een nieuwe medewerker voor het Loket Leefbaarheid. In het volgende Nijsblad stellen zij zich voor.

  Maar voor nu doen we de laatste klusjes voor 2023 en gaat de deur even achter ons dicht. In week 52 (25 tot en met 29 december) is Groninger Dorpen niet bereikbaar, in week 1 zijn we beperkt bereikbaar. Voor meer informatie verwijzen we graag naar de website.

  Rest ons jullie allemaal heel fijne feestdagen toe te wensen. Geniet van onze mooie provincie, een goede jaarwisseling met je buurt- of wijkgenoten en tot in 2024.

  Bestuur en organisatie van Groninger Dorpen