• Kiek nou es! met Hielke Westra

  Nij Begun lijkt momenteel wel de goudpot aan het einde van de regenboog als het gaat om nieuw perspectief voor de provincie Groningen. Voor zij die nog geen beeld hebben bij Nij Begun; dit is de kabinetsreactie op de parlementaire enquête naar de gevolgen van de aardgaswinning in onze provincie. In dat rapport heeft het kabinet onder 5 verschillende thema’s, 50 maatregelen beschreven die Groningen er weer bovenop moeten helpen. Voor het werk van buurt- en dorpshuizen en dorpsverenigingen en daarmee van Groninger Dorpen is de sociale agenda van belang. Binnen die agenda moet leefbaarheid en brede welvaart een plek krijgen en moet duidelijk worden op welke manier de 3,5 miljard euro ingezet wordt in de komende 30 jaar.

  Regelmatig krijgen we de vraag wanneer het geld beschikbaar is en waar er een aanvraag gedaan kan worden voor een mooi initiatief. Zover is het helaas nog niet. Henk Nijboer is aangesteld als kwartiermaker voor de sociale agenda en het is zijn taak om dit jaar daar een plan voor te maken zodat het geld vanaf 2025 ingezet kan worden.

  Dat betekent dat we in deze periode onze ideeën en plannen bij de kwartiermaker onder de aandacht moeten brengen en daar zijn we vanuit Groninger Dorpen in 2023 al mee begonnen. In het voorjaar hebben we nagedacht over wat dorpen in Groningen en daarmee Groninger Dorpen nodig zouden zijn. In het najaar van 2023 hebben we daar leden-bijeenkomsten in Overschild, Grijpskerk en Oude Pekela voor georganiseerd. Daar is een duidelijke lijn uit naar voren gekomen die we de kwartiermaker meegeven.

  1. Geef dorpen en buurt- en dorpshuizen de ruimte om toekomstbestendige plannen te maken.
  2. Stel de bijbehorende uitvoeringsbudgetten op dorpsniveau vast en breng ze naar goed vindbare plaatsen (bv de gemeente of provincie).
  3. Laat werk in de dorpen ook werk zijn en geen vrijwilligerswerk. Een dorpshuisbeheerder, dorpsondersteuner of dorpsconciërge kan zo enorm veel betekenen voor de leefbaarheid in een dorp.

  In de vorige Nijsblad hebben we een vooraankondiging gedaan voor de Groninger Dorpendag op 19 april. Op deze bijeenkomst staat Nij Begun centraal. We laten daar zien wat we met deze punten bedoelen en sluiten de dag af met het overhandigen van een manifest aan onze gedeputeerde Tjeerd van Dekken en de kwartiermaker Henk Nijboer. We nodigen jullie dan ook van harte uit om daarbij aanwezig te zijn.

  Om jullie zoveel mogelijk te informeren over de voortgang rondom Nij Begun gaan we een aparte pagina maken op onze website. Hier kunnen jullie de komende tijd terecht voor de meest actuele informatie maar schroom ook niet om contact met ons op te nemen met vragen en/of suggesties.

  Is Nij Begun dan de goudpot aan het einde van de regenboog? Ik denk het niet. Maar het is wel een kans en daarmee ook de kunst om dit geld op de goede manier in te zetten zodat het zoveel mogelijk in de dorpen, bij de inwoners van die dorpen terecht komt zodat er weer perspectief is, de regenboog oplost, de goudpot niet meer nodig is en de zon uiteindelijk weer doorbreekt.